Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Social sikring

Hvor er du socialt sikret?

Der findes fælles regler for socialsikring i EU/EØS som bestemmer i hvilket land du er social sikret. Du kan få yderligere oplysninger på borger.dk.

Pligt til at betale sociale bidrag

Social sikring i de nordiske lande finansieres forskelligt. Hvilke afgifter som betales, størrelsen og beregningsgrundlaget varierer mellem landene. I Danmark betales de sociale bidrag gennem skatten.

Fradrag for udenlandske sociale bidrag

Er du omfattet af social sikringslovgivning i Finland eller Norge betaler du obligatoriske sociale bidrag der. Hvis indkomsten beskattes i Danmark kan du fradrage de obligatoriske sociale bidrag som du har betalt i Finland eller Norge.

Menu
 
Logo