Årsopgørelsen

Årsopgørelsen indeholder den information vi har modtaget fra din arbejdsgiver, bank eller andre parter der er forpligtede til at oplyse til Skattestyrelsen for perioden 1. januar til 31. december.

I de fleste tilfælde kan du ændre din årsopgørelse på TastSelv. På årsopgørelsen vil der være en del låste rubrikker og disse vil du ikke kunne rette. Du bedes venligst kontakte os, hvis du skal ændre et af disse. Du kan rette eller tilføje information i de rubrikker der ikke er låste. Du skal være opmærksom på at det er strafbart hvis du ikke tilføjer information, der mangler eller hvis du giver ukorrekte oplysninger.

Har du ikke en årsopgørelse klar i TastSelv kan det skyldes at du selv skal oplyse om dine indkomster og fradrag, f.eks. hvis du har udenlandsk indkomst. Du finder mere information under oplysningsskema.

Hvis du vide mere om din forventede indkomst, fradrag og skat for indeværende år, kan du læse mere om skattekort.

 

Overskydende skat

Har du betalt for meget i skat når årsopgørelsen er dannet, vil du få udbetalt en overskydende skat.

Udbetalingen vil normalt ske til din NemKonto. Bor du i Danmark skal du have en NemKonto. Bor du i udlandet kan du oprette en NemKonto ellers skal du sende os oplysningerne på den konto du ønsker din overskydende skat indsat på.

 

NemKonto

NemKonto er Danmarks offentlige udbetalingssystem. Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til din NemKonto. Du skal have en NemKonto for at modtage f.eks. overskydende skat, pension mv. Din NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen. Du vælger selv, hvilken af dine bankkonti du ønsker at benytte som din NemKonto. Du bedes kontakte din bank eller logge på selvbetjeningsløsningen med NemID på nemkonto.dk.

Det er muligt at oprette en udenlandsk konto som din NemKonto. Du kan læse mere om dette hos Nemkonto.

 

Restskat

Har du betalt for lidt i skat når årsopgørelsen er dannet, vil du få en restskat. Betaler du din restskat i perioden 1. januar indtil 1. juli skal du betale en rente fra 1. januar til og betalingsdatoen. Har du ikke betalt inden 1. juli skal du betale et procenttillæg og restskatten vil blive indregnet i din kommende forskudsopgørelse. Den indregnede restskat for 2022 kan maksimalt udgøre 21.798 DKK. Udgør din restskat 

mere end dette opkræves det resterende beløb i 3 rater i august, september og oktober. Du får besked i din TastSelv når det er tid til at betale den første rate.

 

Årsager til restskat

Hvis du sammenligner din forskudsopgørelse og årsopgørelse for indkomståret, kan du ofte selv finde årsagen til, at du skal betale restskat. Du kan få et samlet overblik under skatteoplysninger i din TastSelv.

Restskat kan f.eks. skyldes:

  • Lavere renteudgifter på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen
  • Du har brugt dit hovedkort dobbelt i en periode af året, hvor du har haft indtægt to steder fra.
  • Der mangler et fradrag eller fradraget er mindre end på forskudsopgørelsen (f.eks. kørselsfradrag eller rejseudgifter)

Har du fået en restskat bør du tjekke indeværende års forskudsopgørelse for at undgå dette igen.

Du kan få mere information om restskat på skat.dk.