Oplysningsskema

Dette gælder for dig, som har bopæl i et andet nordisk land og som har indkomster i Danmark.

Skal du udfylde oplysningsskema i Danmark?

Når du er skattepligtig i Danmark modtager du automatisk en årsopgørelse i TastSelv i marts måned. Årsopgørelsen indeholder det, der er indberettet til Skattestyrelsen af f.eks. arbejdsgivere, pensionsinstitutter, banker, med videre. Mange skattepligtige personer har ikke flere oplysninger til årsopgørelsen. Derfor skal du kun rette årsopgørelsen, hvis der er forkerte eller mangelfulde oplysninger, i forhold til de indkomst- og fradragsbeløb der er indberettet til Skattestyrelsen fra arbejdsgivere, pensionsinstitutter, banker med flere.
 

Hvis du ikke modtager en årsopgørelse

Hvis du er skattepligtig til Danmark og du ikke har modtaget din årsopgørelse i marts, skal du oplyse din indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Du kan oplyse på skat.dk/tastselv hvor du kan logge på med NemID eller TastSelv-kode. Oplysningsfristen er 1. maj. Men har du indkomst eller fradrag uden for Danmark, er selvstændig erhvervsdrivende er oplysningsfristen 1. juli. Når du har oplyst alle dine indkomster og fradrag dannes der straks en årsopgørelse. Den viser om du har betalt for meget i skat og hvornår du får beløbet tilbage eller om der er beregnet en ekstra skat, som du skal betale.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du se de oplysninger, der er indberettet til Skattestyrelsen i TastSelv under fanen "Skatteoplysninger".
 

Pligt til at oplyse dine udenlandske indtægter i dit bopælsland

Du skal oplyse skattemyndighederne i dit bopælsland hvis du har indtægter og formue i udlandet.
 

Udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne

For at sikre rigtig beskatning har alle de nordiske lande regler om at arbejdsgivere, banker og andre skal indsende oplysninger til skattemyndighederne om udbetalt løn, pension, udbytte, renter mv. Her skal bl.a. modtagerens navn og adresse, hvilken slags indtægt det er og beløbets størrelse fremgå. Pligten til at indsende oplysninger omfatter også udbetalinger til personer som er bosat i andre lande.

For at sikre en korrekt beskatning er de nordiske lande enige om at udveksle oplysninger. Udvekslingen sker hvert år mellem særligt udpegede enheder hos skattemyndighederne og gennem sikre kanaler. Der udveksles store mængder oplysninger mellem de nordiske landet. Disse oplysninger bruges af skattemyndighederne i bopælslandet for at kontrollere at personer med grænseoverskridende aktiviteter har opfyldt deres forpligtelser om at oplyse indtægter og formue de har i udlandet.