Folkeregistret

Du skal melde flytning, når du flytter til eller fra Danmark.

Når du flytter til Danmark

Planlægger du at bo i Danmark i mere end 6 måneder, skal du melde flytning til Danmark senest 5 dage efter indrejse.

Alle, som flytter til Danmark, skal møde personligt i Borgerservice i den kommune man skal bo i, eller møde personligt i International Citizen Service (ICS), som findes i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Det gælder også danske statsborgere, som flytter tilbage til Danmark. Hvis du flytter til Danmark sammen med din familie, skal alle familiemedlemmer møde personligt.

Hvilken form for dokumentation du skal have med afhænger af, hvilket land du kommer fra.

Læs mere under ï Borgerservice i den kommune du flytter til eller på International House Copenhagen - Ansøg om cpr nummer.

Du bør orientere dig på icitizen.dk. Her finder du tjeklister, der blandt andet fortæller, om din nærmeste ICS kan udstede et CPR-nummer på vegne af den kommune, du skal bo i og hvad du skal medbringe.

 

Når du flytter til et andet nordisk land

Hvis du flytter fra Danmark til et andet nordisk land, skal du ogs� anmelde dette til din danske fraflytningskommune inden udrejsen.

 

Personnummer

Alle som bliver folkeregistreret i Danmark får udstedt et personnummer.

Personnummeret består af ti cifre. De første seks cifre er personens fødselsdag (DDMMÅÅ), og de sidste fire cifre er et løbenummer. Det allersidste tal (kontrol ciffer) viser personens køn. Kvinder har et lige kontrolnummer, mens mænd har et ulige.

Alle, der har fået et dansk personnummer, beholder det samme nummer hele livet og skal benytte det i al kontakt med danske myndigheder.

Bor du ikke i Danmark, men modtager skattepligtige indkomster fra Danmark, skal du ved udbetalingen have udstedt et skattepersonnummer. Mere information under skattekort.

Der skal oplyses personnummer ved oprettelse af konti i danske pengeinstitutter. Lønkonti oprettes normalt som en NemKonto. Læs om Nemkonto