Bor du i et andet nordisk land og arbejder på dansk kontinentalsokkel?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og modtager løn fra en arbejdsgiver, som driver virksomhed på dansk kontinentalsokkel. Informationen gælder kun beskatningen af lønindkomst på dansk sokkel.

Beskatning i Danmark

Lønindkomsten er skattepligtig i Danmark, hvis du arbejder på dansk sokkel i mere end 30 dage i løbet af en 12-måneders periode og arbejdsgiverens opgave knytter sig til forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter. Dette gælder også for løn, for arbejde udført om bord på et fartøj, som udfører arbejde i tilknytning til forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter på dansk kontinentalsokkel.

30-dagesreglen gælder ikke, når du arbejder om bord på et skib, som anvendes til transport af personel eller forsyninger eller om bord på bugserbåde, forsyningsfartøjer og andre hjælpefartøjer, og hvor den der anvender skibet er hjemmehørende i et nordisk land. I disse tilfælde er lønnen skattepligtig i det nordiske land, hvori den der anvender skibet er hjemmehørende. Er den,som anvender skibet, hjemmehørende i et land udenfor Norden, gælder 30-dagesreglen.  

Beskatning i bopælslandet

Lønindkomsten kan tillige være skattepligtig i bopælslandet. Hvis lønindkomsten beskattes både i Danmark og bopælslandet, er det bopælslandet som skal sørge, for at indkomsten ikke bliver dobbeltbeskattet.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte socialforsikringsmyndigheden i det land du er bosat i eller borger.dk i Danmark for mere information.

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige