Bor du i et andet nordisk land og arbejder om bord på et skib registreret i Danmark og sejler i international trafik?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder om bord på et skib, som er registreret i Danmark og som sejler i international trafik. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

International trafik

Med international trafik menes her transport med skib, undtagen hvis skibet blot sejler mellem steder i ét nordisk land.

Beskatning i Danmark

Du er som udgangspunkt begrænset skattepligtig af lønindkomst erhvervet om bord på et danskregistreret skib.

Et skib som er registreret i et andet land, men som befragtes på bareboat basis af et dansk rederi, ligestilles med et danskregistreret skib.

Er du begrænset skattepligtig og arbejder om bord på et dansk skib, der er registreret i DIS (Dansk Internationalt Skibsregister), er indkomsten fritaget for beskatning i Danmark.

For begrænset skattepligtige sømænd, som sejler på danske skibe som sejler i international fart, og som ikke er omfattet af DIS-ordningen, sker beskatningen med en endelig bruttoskat på 30 procent.

I stedet for bruttobeskatningen kan du vælge at blive beskattet efter de almindelige regler for begrænset skattepligt. Valget skal træffes senest 1. maj efter det pågældende indkomstår. Valget kan ændres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Du finder mere information om beskatning af indkomst optjent om bord på danskregisteret skib, som har opgaver på norsk kontinentalsokkel under rubrikken "Bor du i et andet nordisk land og arbejder på norsk kontinentalsokkel?"

Beskatning i bopælslandet

Lønindkomst optjent i international trafik kan også være skattepligtig i dit bopælsland. Sker der beskatning både i Danmark og bopælslandet, er det bopælslandet, der skal ophæve dobbeltbeskatningen. Du skal derfor altid oplyse din udenlandske indkomst i oplysningsskemaet i bopælslandet.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, i hvilket land du skal være socialt sikret. Du bør kontakte den myndighed, der administrerer social sikring i det land hvor du bor eller borger.dk i Danmark for mere information.

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige