Bor du i et andet nordisk land og skal udføre arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og skal udføre arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Registrering i Danmark

Når du skal starte selvstændig virksomhed i Danmark skal du først have CVR-virksomhedsnummer via virk.dk. Skattestyrelsen får automatisk besked og danner herefter et skattepersonnummer. Du skal tage kontakt til Skattestyrelsen for at få en forskudsopgørelse.

Hvis virksomheden ikke får fast driftssted i Danmark (jf. nedenfor) kan du ikke få et skattepersonnummer, men skal evt. tilmeldes moms, punktafgifter mm.

Tilmelding, ændring og afmeldelse sker via virk.dk

Indkomstskat

Du skal betale skat i Danmark når virksomheden har et fast driftssted.

Definitionen på fast driftssted efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, finder du under rubrikken "Generelle informationer/fast driftssted".

Fast driftssted

Kun den del af virksomhedens resultat (indtægter minus omkostninger), som kan henføres til det faste driftssted, beskattes i Danmark. Beskatningen sker efter de interne skatteregler i Danmark.

Du skal indsende oplysningsskema om virksomheden opgjort efter danske regler. Oplysningerne skal afleveres senest den 1. juli i året efter indkomståret.

Ikke fast driftssted

Virksomheden skal ikke betale skat i Danmark, hvis der ikke er fast driftssted i Danmark.

Er du f.eks. læge, revisor, ingeniør eller konsulent (såkaldt frit erhverv), har arbejdslandet eventuelt også ret til at beskatte dig, når du har opholdt dig i mere end 183 dage i løbet af en periode på 12 måneder, selv om der ikke foreligger fast driftssted.

For mere information om beskatning i et andet nordisk land se under rubrikken og klik på aktuelt land nederst på siden.

Sociale afgifter

Der findes specielle regler, som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte den myndighed der administrerer social sikring i det land, du har bopæl i. I Danmark skal du kontakte borger.dk for mere information.

Indberetnings- og oplysningspligt for ansatte

Skat
Har du ansatte i din virksomhed i Danmark har du pligt til at registrere dig som arbejdsgiver på virk.dk. Du skal sørge for at indeholde A-skat og AM-bidrag fra den ansattes løn og indbetale til Skattetyrelsen.

Virksomheden skal tilmeldes eIndkomst. Du kan enten selv indberette lønnen i eIndkomst, eller du kan vælge at betale en revisor eller et lønbureau for at gøre det. Indberetningen skal foretages for hver enkelt ansat (Blanket nr. 03.075 og 03.075A)

Hvis du ikke har fast driftssted i Danmark skal du ikke indeholde A-skat hos de ansatte. De ansatte har selv ansvaret for at betale skat af lønindkomsten.

Sociale afgifter
Hvis de ansatte er social sikret i et andet land, skal der ikke betales danske afgifter i Danmark for de ansatte. Alle udgifterne betales i det andet land. De ansatte skal dokumentere, at de er omfattet af socialsikringen i det andet land.

Sociale afgifter skal derimod betales i Danmark, hvis de ansatte omfattes af den danske socialsikring. I Danmark kan du kontakte borger.dk for mere information.

Moms

Der skal betales moms ved omsætning af de fleste varer og tjenesteydelser. Momssatsen i Danmark er på 25%. Du kan blive registreret på virk.dk. Derefter vil du få et CVR-/SE-nr. og et registreringsbevis.

Salg under 50.000 kr.

Hvis din selvstændige virksomhed omsætter for under 50.000 kr., over en 12 måneders periode, kan du selv vælge, om du vil registrere dig for moms. Hvis du er registreret, skal du opkræve, indberette og betale moms selvom din omsætning er under 50.000 kr.

Salg over 50.000 kr.

Hvis din selvstændige virksomheds omsætning overstiger 50.000 kr., over en periode på 12 måneder, skal du registreres for moms.

Hvis du ved, at dit salg vil overstige 50.000 kr., skal du registrere dig, senest 8 dage inden du starter din virksomhed.

Momsfrit salg

Sælger du nogle bestemte ydelser, er du fritaget for moms.

Du betaler dog, som regel betale lønsumsafgift i stedet. Momsfrie ydelser kan f.eks. være sundhedsbehandling eller undervisning. Du kan godt både have momsfrit og momspligtigt salg. Du kan f.eks. sælge cremer med moms, samtidigt med at du laver en momsfri sundhedsbehandling

Der kan være yderligere særregler i forbindelse med registrering af moms, f.eks. hvis du køber varer fra lande udenfor EU eller handler med brugte varer. Du kan læse nærmere omkring registrering af moms på virk.dk

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige