Bor du i et andet nordisk land og ejer aktier mm i Danmark?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og ejer aktier mv. i danske selskaber. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster.

Udbytte

Beskatning i bopælslandet

Udbyttet er skattepligtigt i bopælslandet. Ved skatteberegningen i bopælslandet gives nedslag for den i Danmark betalte skat.

Beskatning i Danmark

Udbytte af aktier i danske selskaber beskattes tillige i Danmark. Der indeholdes udbytteskat som udgangspunkt med 27 procent. I henhold til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst har Danmark kun ret til 15 procent udbytteskat. Den for meget indeholdte udbytteskat kan refunderes mod dokumentation for fuld skattepligt til et andet nordisk land.

Du kan ansøge om udbetaling af udbytteskat på skat.dk.

Aktiegevinster

Afsnittet omhandler børsnoterede aktier, aktier ej optaget på reguleret marked og anparter samt investeringsforeningsbeviser.

Beskatning i bopælslandet

Beskatningen af aktiegevinster sker i bopælslandet efter bopælslandets regler. Begrænset skattepligtige personer er ikke skattepligtige i Danmark af avancer ved salg af aktier.

Beskatning i Danmark

Danmark kan ikke beskatte aktiegevinster for personer, der ikke er fuld skattepligtige til Danmark.

Særligt om fraflytning fra Danmark

Hvis du er fraflyttet Danmark - og din fulde skattepligtig ophører, eller du bliver skattemæssigt hjemmehørende i et andet nordisk land - skal du beskattes af dine urealiserede nettoavancer på aktier mv. i det indkomstår, hvori fraflytning sker. Du er kun omfattet af reglerne, hvis du indenfor de sidste 10 år har været fuldt eller begrænset skattepligtig af aktiegevinster i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år.

Der kan ydes henstand med den beregnede skat. Oplysningsskemaet skal indsendes senest den 1. juli i det følgende år. Du skal hvert år indsende henstandsskema, så længe du har henstand med betaling af skatten på dine urealiserede aktier mv. For yderligere oplysninger henvises til skat.dk

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige