Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Danmark for en offentlig arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder i Danmark for en offentlig arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Definition på "offentlig arbejdsgiver"

Du anses for at have en offentlig arbejdsgiver, når du er ansat af staten, en region, en kommune eller en offentligretlig institution, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighed i de øvrige nordiske lande. Statslige universiteter og højskoler i andre lande end Finland, anses som offentlige arbejdsgivere. De finske universiteter anses som private arbejdsgivere. Et aktieselskab, som ejes af staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbejdsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbejdsgiver, når virksomheden anses som en driftsvirksomhed.

Har du ikke en offentlig arbejdsgiver, skal du beskattes efter reglerne, som er beskrevet under "Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Danmark for en privat arbejdsgiver?"

Dansk offentlig arbejdsgiver

Arbejder du i Danmark for en dansk offentlig arbejdsgiver, betaler du normalt skat i Danmark. Såfremt arbejdet udføres i bopælslandet, beskattes du normalt for den del af lønnen i bopælslandet.

Offentlig arbejdsgiver, som er hjemmehørende i et andet nordisk land

Hvis du bor i et andet nordisk land og arbejder i Danmark for en offentlig arbejdsgiver, som er hjemmehørende i et andet nordisk land, beskattes lønnen i det land, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende.

Du bliver ikke skattepligtig i Danmark af lønnen. Du skal ikke indsende oplysningsskema i Danmark

Beskatning i Danmark
 

Begrænset skattepligtig

Bor du i et andet nordisk land, og arbejder i Danmark for en dansk offentlig arbejdsgiver, er du begrænset skattepligtig.

Din lønindkomst fra den danske arbejdsgiver beskattes i Danmark, når arbejdet er udført her.

Grænsegængerreglen og særregler for Danmark/Sverige er omtalt i afsnittet om "Bor i et andet nordisk land og arbejder i Danmark for en privat arbejdsgiver".

Du skal henvende dig til Skattestyrelsen i Danmark for at få et skattepersonnummer og et skattekort. Du skal indsende oplysningsskema i Danmark.

Fuldt skattepligtig

Du kan være fuldt skattepligtig til Danmark, hvis du har en bolig til rådighed i Danmark, eller overnatter her så mange dage, at du bliver skattepligtig ud fra regler om ophold. Se under afsnittet "Generel information, Fuld skattepligt".

Du beskattes af din lønindkomst fra den offentlige arbejdsgiver efter de almindelige regler.  Du skal indsende oplysningsskema i Danmark.

Beskatning i bopælslandet

Du er fortsat fuldt skattepligtig i dit bopælsland, hvilket betyder at du skal oplyse dine indkomster der.

Hvis du beskattes både i Danmark og bopælslandet, skal bopælslandet tage hensyn til at beløbet er beskattet i Danmark.

Grænsegængerregler

Grænsegængerreglen mellem Sverige og Danmark er ophørt. Der findes dog en overgangsregel for grænsegængere der den 1. januar 1997 opfyldte og fortsat opfylder vilkårene for at være omfattet af reglen.

Der findes tillige en ny grænsegængerregel i intern dansk skattelovgivning. Denne regel medfører, at en begrænset skattepligtig beskattes efter reglerne for fuldt skattepligtige.

Vlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige