Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i Danmark og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i Danmark og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand, flyvende personel, arbejder på norsk kontinentalsokkel, eller som har indkomst som artist eller idrætsudøver.

Din arbejdsgiver er fra arbejdslandet

Du skal betale skat af lønindkomsten i arbejdslandet. Der findes visse undtagelser, se nedenfor under afsnittet ”Særregler”

Din arbejdsgiver er fra et andet land end arbejdslandet

Du skal betale skat af din indkomst i arbejdslandet, hvis en af følgende betingelser er opfyldt

Du skal betale skat i Danmark, såfremt ingen af ovenstående betingelser er opfyldt. Der findes visse undtagelser, se nedenfor under afsnittet ”Særregler".

Når du betaler skat og er socialt sikret i arbejdslandet betaler du ikke skat i Danmark af samme indkomst, men indkomsten skal medregnes i Danmark og indgår i skatteberegningen for at finde ud af med hvilken skattesats øvrige danske indkomster beskattes.

Er du socialt sikret i Danmark, skal indkomsten medregnes i Danmark og der vil blive givet credit (nedslag) for den skat, der er betalt i det andet nordiske land af indkomsten. Nedslaget kan ikke være større end den skat, der skulle have været betalt, hvis indkomsten var tjent i Danmark.

Særregler

Øresundsforbindelsen

Bor du i Danmark og arbejder med vedligeholdelse og drift af Øresundsforbindelsen, betaler du skat af arbejdsindkomsten i Danmark, selv om du har udført arbejdet i Sverige.

Dansk-svensk aftale om visse skattespørgsmål

Bor du i Danmark og arbejder hovedsageligt i Sverige findes der en aftale mellem Danmark og Sverige, som regulerer visse skattespørgsmål.

Beskatning i Sverige ved arbejde udført i Danmark eller i et andet land

Du skal kun betale skat i Sverige af løn for arbejde, der udføres i Danmark eller andre lande, såfremt alle følgende betingelser er opfyldte:

Andre forhold som indgår i aftalen er fradrag for udgifter for kørsel over Øresundsbroen og fradrag for pensionsopsparing.

Arbejde om bord på tog mellem Danmark og Sverige

Bor du i Danmark og arbejder om bord på tog, som kun kører mellem Danmark og Sverige, skal du betale skat i Danmark.

Hvis din arbejdsgiver er svensk, skal du også betale skat i Sverige af samme indkomst. Du skal altid medregne din svenske indkomst i det danske oplysningsskema. Betaler du skat i begge lande, er det Danmark, der skal tage hensyn til den skat, du har betalt i Sverige.

Bestyrelseshonorar

Du skal betale skat i Danmark, hvis du modtager udbetaling for bestyrelsesarbejde (bestyrelseshonorar) i et selskab i et andet nordisk land. Indkomsten kan også beskattes i det land hvor selskabet er hjemmehørende. Dette gælder, uanset hvor arbejdet er udført.

Har du betalt skat i begge lande er det Danmark der i skatteberegningen, skal tage hensyn til den skat, du har betalt i det andet nordiske land. Nedslaget kan højst udgøre et beløb, som modsvarer den danske skat, som beregnes af den indkomst du har modtaget.

Social sikring

Der findes specielle regler som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte borger.dk eller tilsvarende sociale myndighed, i det land hvor du arbejder for mere information.  

VŠlg det andet land her:   Island | Norge | Finland | Sverige
Menu
 
Logo