Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Frågor och svar

Av hänsyn till din egen säkerhet ber vi dig att inte lämna personuppgifter eller känslig information som till exempel personnummer, inkomstuppgifter eller uppgifter om hälsa. I portalen svarar vi på generella frågor och vi kan inte lämna information i ett pågående ärenden. Om du behöver personlig vägledning eller ett formellt svar ska du ta kontakt med skattekontoret i det land som din fråga gäller. Vi sparar information som skickas till portalen i högst tre år, efter denna tidpunkt raderas personuppgifter.
Du kan ha använt mer än ett användarnamn och lösenord därför får du en förteckning öcer de användarnamn och lösenord som är förknippade med din e-post-adress.

Var vänlig och ange din e-post adress för att få alla användarnamn och lösenbord som du tidigare ställt frågor med

E-post adress:


Meny
 
Logo