Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Nordiskt skatteavtal

En privatperson som er bosatt i ett land og har inntekter eller eiendom i et annet land, kan være skattepliktig i begge landene etter disse landenes interne regler.

Den nordiske skatteavtalen har regler om hvilket nordisk land som kan beskatte en inntekt og hvordan man skal unngå dobbeltbeskatning.

Nordiskt skatteavtal

           

 

Meny
 
Logo