Fast driftssted

Begrebet fast driftssted er defineret i den nordiske skatteaftale. Med fast driftssted menes et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvis udves. Flgende er eksempler p fast driftssted:

 • et sted, hvorfra et foretagende ledes
 • en filial
 • et kontor
 • en fabrik
 • et vrksted; og
 • en grube, en olie eller gaskilde, et stenbrud eller ethvert andet sted, hvor naturforekomster udvindes

Et bygnings-, anlgs-, installations- eller monteringsprojekt, eller virksomhed, der bestr i planlgning, kontrol, rdgivning eller anden hjlpende personaleindsats i forbindelse med et sdant projekt, udgr ogs et fast driftssted, men kun sfremt projektet eller virksomheden varer i mere end 12 mneder p et og samme sted.

Fast driftssted foreligger ogs hvis en person handler p virksomhedens vegne i et andet nordisk land og har fuldmagt som regelmssigt anvendes til at indg aftaler som binder virksomheden, skaldt afhngig agent.
En virksomhed fr ikke fast driftssted blot fordi det driver erhvervsvirksomhed gennem en mgler, kommissionr eller anden uafhngig reprsentant, nr disse personer handler inden for deres sdvanlig erhvervsvirksomheds rammer.

Udlejning af arbejdskraft

Udlejning af arbejdskraft er defineret i den nordiske skatteaftale. En arbejdstager anses for udlejet, nr han af nogen (udlejer) stilles til rdighed for at udfre arbejde i nogen andens (hvervgiver/bygherre) virksomhed i en anden kontraherende stat, forudsat, at hvervgiveren er hjemmehrende eller har fast driftssted i denne anden stat, og at udlejeren ikke har ansvar for og ej brer risikoen for arbejdsresultatet.

Afgrelsen af, om en arbejdstager skal anses for udlejet, trffes ud fra en samlet bedmmelse, hvor der isr lgges vgt p, om:

 1. den overordnede ledelse af arbejdet phviler hvervgiveren,
 2. arbejdet udfres p en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over, og for hvilken han brer ansvaret,
 3. vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medget, eller under hensyntagen til anden sammenhng mellem vederlaget og den ln, arbejdstageren fr,
 4. hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rdighed af hvervgiveren, og
 5. udlejeren ikke ensidigt faststter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer.