Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Allmenn informasjon om Nordisk eTax

Nordisk eTax er bare om nordiske skattespørsmål for privatpersoner. Du kan velge et emne i menyen til venstre, et land fra menyen øverst og språk ved å klikke på et flagg.

Nordisk eTax er utviklet i samarbeid mellom Nordisk ministerråd og skattemyndighetene i Danmark, Island, Norge, Finland og Sverige.

Du finner mer informasjon på de nordiske skattemyndighetenes nettsider:

Har du andre spørsmål som gjelder å flytte til, eller å arbeide eller studere i et annet nordisk land, kan du ta kontakt med Nordisk ministerråds informasjonstjeneste Info Norden – norden.org/info-norden

Her finner du informasjon om:


Åland


Færøyene


Grønland

 

Meny
 
Logo