Exempel på skatteberäkning för inkomståren 2021 och 2020

Exempel på skatteberäkning - 2021


Här kan du se vad skatten blir på vissa nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Sverige.

Beräkningen gäller för en person som:

  • bor i Sverige hela året
  • är över 18 år och ogift utan barn som hon/han försörjer (saknar betydelse i Sverige)
  • inte betalar kyrkoskatt
  • enbart har löne- eller pensionsinkomster från Sverige

Vid beräkningen har använts den genomsnittliga kommunala skattesatsen 32,27 procent för 2021, plus 0,253 procent för obligatorisk begravningsavgift.
 

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är under 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har löneinkomst:

Lön per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

34.800

11.174

17.048

240.000

27.500

20.827

48.319

480.000

14.000

31.164

120.221

600.000

14.000

31.164

171.809

 

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har löneinkomst:

Lön per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

70.200

7.670

9.023

240.000

92.100

27.000

21.621

480.000

110.600

30.000

89.968

600.000

73.600

30.000

141.669

 

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har pensionsinkomst.

Pensionsinkomst per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

70.200

-

16.620

240.000

92.100

-

48.621

480.000

110.600

-

119.968

600.000

73.600

-

171.669

 

Nedanstående tabell visar skatten för person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som både har pensionsinkomst och löneinkomst.

Pensionsinkomst + Löneinkomst per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

60.000 + 60.000

70.200

11.870

4.823

120.000 + 120.000

92.100

21.000

27.621

240.000 + 240.000

110.600

27.000

92.968

300.000 + 300.000

73.600

30.000

141.669


Du kan ha andra skattemässiga avdrag kan som påverkar beräkningen av skatten. Du kan själv räkna ut din skatt på Skatteverkets hemsida: Skatteberäkning.

 

Exempel på skatteberäkning - 2020


Här kan du se vad skatten blir på vissa nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Sverige.

Beräkningen gäller för en person som:

  • bor i Sverige hela året
  • är över 18 år och ogift utan barn som hon/han försörjer (saknar betydelse i Sverige)
  • inte betalar kyrkoskatt
  • enbart har löne- eller pensionsinkomster från Sverige

Vid beräkningen har använts den genomsnittliga kommunala skattesatsen 32,28 procent för 2020, plus 0,253 procent för obligatorisk begravningsavgift.
 

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är under 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har löneinkomst:

Lön per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

34.700

11.151

17.451

240.000

27.200

20.806

49.820

480.000

13.900

30.981

122.052

600.000

13.900

30.981

176.451

 

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har löneinkomst:

Lön per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

69.900

7.772

9.027

240.000

89.900

27.000

23.228

480.000

94.200

30.000

96.909

600.000

65.100

30.000

150.535

 

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har pensionsinkomst.

Pensionsinkomst per år (SEK

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

69.900

-

16.799

240.000

89.900

-

50.228

480.000

94.200

-

126.909

600.000

65.100

-

180.535


Nedanstående tabell visar skatten för person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som både har pensionsinkomst och löneinkomst.

Pensionsinkomst + Löneinkomst per år (SEK

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

60.000 + 60.000

69.900

11.972

4.827

120.000 + 120.000

89.900

21.000

29.228

240.000 + 240.000

94.200

27.000

99.909

300.000 + 300.000

65.100

30.000

150.535


Du kan ha andra skattemässiga avdrag kan som påverkar beräkningen av skatten. Du kan själv räkna ut din skatt på Skatteverkets hemsida: Skatteberäkning.