Skattebesked, skattekonto

Skattekontot

Alla som ska betala någon form av skatt eller avgift får ett skattekonto hos Skatteverket. Detta konto omfattar i stort sett alla skatter och avgifter som Skatteverket hanterar men inte avdrag för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK-skatt. SINK-skatt är en definitiv skatt på olika tjänsteinkomster, t.ex. lön och pension, för begränsat skattskyldiga.

På skattekontot sammanställs dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt och din slutliga skatt enligt slutskattebesked m.m.

Som privatperson kommer du oftast bara i kontakt med skattekontot en gång per år, i samband med den slutliga skatten. Oavsett om din arbetsgivare eller du själv betalar skatten ska den skatt som betalas in löpande under året så långt som möjligt överensstämma med din slutliga skatt.

Skattebesked

När din deklaration är granskad så räknas din slutliga skatt ut. Resultatet av beräkningen visas på ditt slutskattebesked.

Alla får inte sina slutskattebesked samtidigt. Beskeden skickas ut vid fyra olika tillfällen, i apriljuni, augusti eller i december.

Om Skatteverket har utrett din deklaration skickas ett beslut när utredningen är avslutad, och i samband med det får du även ditt slutskattebesked. Det innebär att du kan få ditt slutskattebesked vid en annan tidpunkt än de som räknas upp ovan. Om du betalat SINK-skatt under inkomståret får du istället ett besked om betald SINK-skatt senast 15 december året efter inkomståret. Dessa besked börjar sändas ut 2022.

För lite inbetald skatt

Om den slutliga skatten är högre än den skatt som betalats in under året (av din arbetsgivare eller av dig själv) måste du betala in skuldbeloppet. Räntan på skulden beräknas dag för dag. Du har ca 90 dagar på dig att betala från det beslutsdatum som framgår av slutskattebeskedet. Därefter debiteras en kostnadsränta som uppgår till c:a 16%.

Om du räknar med att underskottet på skattekontot uppgår till högst 30 000 SEK slipper du kostnadsräntor om du betalar in denna del så att det är bokfört på Skatteverkets bankgirokonto före den 3 maj det år du deklarerar. Om du räknar med att underskottet på skattekontot också kommer att överstiga 30 000 SEK ska du betala in den överstigande delen så att det är bokfört på Skatteverkets bankgirokonto senast den 12 februari det år du deklarerar. Du slipper då betala kostnadsränta på denna del.

Om du ska betala in till skattekontot från utlandet kan du läsa mer på skatteverket.se (se engelsk version).

För mycket inbetald skatt

Om du har betalat in för mycket skatt får du pengar tillbaka om kontoutdraget från skattekontot som du får tillsammans med slutskattebeskedet visar ett överskott på minst 100 SEK. Är överskottet mindre än 100 SEK står beloppet kvar på ditt skattekonto.

Du behöver ha anmält ett bankkonto för att få skatteåterbäringen utbetalt automatiskt. I annat fall står pengarna kvar på ditt skattekonto till dess att du själv begär utbetalning. I samband med begäran om utbetalning måste du anmäla ett bankkonto, svenskt eller utländskt, för att få din utbetalning. Information om hur du anmäler finns på skatteverket.se (se engelsk version).