Deklaration

Vilka ska lämna deklaration?

Du som är obegränsat skattskyldig ska lämna Inkomstdeklaration 1 om

 • du har bott i Sverige under hela 2020 och haft förvärvsinkomst (tjänsteinkomst och inkomst av aktiv näringsverksamhet) på 19 670 SEK eller mer.
 • du har bott i Sverige endast en del av 2020 och haft en inkomst på 100 SEK eller mer.
 • du har haft kapitalinkomst på 200 SEK eller mer och skatteavdrag inte har gjorts på hela beloppet.
 • du från ett fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag fått utdelningsinkomster, vinst vid försäljning av aktier, andra ersättningar och förmåner som ska redovisas under inkomst av tjänst
 • du har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på minst 100 SEK under beskattningsåret.
 • du har ägt en fastighet (till exempel villa, fritidsfastighet, tomt) eller del av fastighet under 2020.
 • du har fått ett föreläggande att lämna deklaration.

Om Skatteverket har uppgift om inkomster och avdrag som du haft, får du en deklaration med dessa uppgifter förtryckta.

Du som är begränsat skattskyldig ska lämna Inkomstdeklaration 1 om

 • du har haft en inkomst från Sverige på 100 SEK eller mer. Du behöver inte deklarera aktieutdelningar från Sverige. Du behöver inte heller deklarera om du betalat SINK-skatt på dina inkomster men om du vill betala vanlig skatt istället för SINK måste du lämna en inkomstdeklaration.. du har ägt fastighet (till exempel villa, fritidsfastighet, tomt) eller del av fastighet i Sverige under 2020.
 • du har fått ett föreläggande att lämna deklaration.

Du som ägt en fastighet under 2020 får du deklaration med fastighetsuppgifterna förtryckta.

Hur får du din deklaration?

Skatteverket börjar skicka ut deklarationsblanketterna i mars. Senast den 15 april ska alla ha fått sina blanketter. Deklarationsblanketten skickas till din folkbokföringsadress.

Om du har en digital brevlåda får du ingen pappersdeklaration. I stället får du deklarationen i din digitala brevlåda redan den 3 -10 mars. För att få en digital brevlåda måste du ha ett svenskt personnummer.

Om du är deklarationsskyldig men inte har fått någon inkomstdeklaration måste du själv beställa den. Du kan läsa mer om hur du gör på Skatteverkets webbplats. Där kan du också läsa om hur e-tjänsten fungerar och hur du skaffar en digital brevlåda och svenskt BankID (svensk version, engelsk version).

Hur kan du lämna din deklaration?

Om du får en förtryckt deklaration behöver du kontrollera så att alla inkomster är med och med rätt belopp, rätta eventuella felaktigheter och lägga till eventuella inkomster som inte finns medtagna på deklarationen. Du kan lämna din deklaration på ett av dessa olika sätt:

 • Du kan lämna din deklaration genom att logga in på ”mina sidor” på Skatteverkets hemsida med hjälp av BankID/mobilt BankID. Du använder då e -tjänsten "Inkomstdeklaration 1”. Denna e-tjänst öppnar den 16 mars och du kan använda tjänsten både om du får en deklaration på papper eller i din digitala brevlåda. Du kan välja att bara godkänna din deklaration eller göra ändringar, antingen genom att göra avdrag för kostnader du har haft eller redovisa inkomster som du har haft och som inte finns med i den förtryckta deklarationen. För närvarande krävs ett svenskt BankID för att logga in.
 • Du kan lämna in din deklaration via sms eller telefon genom att använda de säkerhetskoder och telefonnummer som du fick tillsammans med den förtryckta deklarationen på papper men då kan du inte göra några ändringar i din deklaration utan du godkänner den förtryckta deklarationen. Du kan även deklarera på telefon från utlandet om du ringer +46 8 764 92 40 men du måste själv betala samtalet. Du kan också deklarera från utlandet via sms om du har ett svenskt mobilabonnemang. Skicka ditt sms till 71144 utan att ange landskod före numret och du betalar själv kostnaden för ditt sms.
 • Du kan använda Skatteverkets app för att lämna din deklaration. För närvarande krävs dock ett svenskt BankID för att kunna använda appen.

Om du inte kan lämna din deklaration via telefon, e-tjänsten eller sms, kan du lämna din deklaration genom att sända den med post till den adress som anges på din förtryckta deklarationsblankett.

Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast den 3 maj 2021. Om du lämnar in din deklaration för sent riskerar du att få betala en förseningsavgift. Du kan ansöka om att få anstånd med att lämna din deklaration. En sådan ansökan måste kommit in till Skatteverket senast den dag som deklarationen ska vara inlämnad. Du kan ansöka om anstånd antingen elektroniskt genom att logga in på ”mina sidor” eller på blankett SKV 2600 som skickas in till Skatteverket.

Utbyte av kontrolluppgifter mellan skattemyndigheterna

För att säkerställa en rätt beskattning har alla de nordiska länderna regler om att arbetsgivare, banker med flera ska lämna uppgift om utbetald lön, pension, utdelning, räntor m.m. Här ska bl.a. mottagarens namn och adress samt vad det är för slags inkomst och beloppets storlek framgå. Denna skyldighet gäller också för betalningar till personer bosatta i andra länder.

För att säkerställa en korrekt beskattning har de nordiska länderna kommit överens om att utbyta upplysningar. Utbytet sker vart år mellan särskilt utsedda enheter hos skattemyndigheterna och genom säkra kanaler. Det utväxlas stora mängder upplysningar mellan de nordiska länderna. Dessa upplysningar används av Skattemyndigheten i bostadslandet för att kontrollera att personer med aktiviteter över gränserna har uppfyllt sin plikt att upplysa om inkomster och förmögenhet i utlandet.