Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar ombord på ett fartyg som är registrerat i Sverige och som går i internationell trafik?               

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som arbetar ombord på ett fartyg som är registrerat i Sverige och som går i internationell trafik. Här behandlas endast beskattningen av sådan arbetsinkomst.

Internationell trafik

Med internationell trafik menas här transport med fartyg utom då fartyget bara används mellan platser i ett enda nordiskt land.

Beskattning i Sverige

När du är begränsat skattskyldig i Sverige, betalar du särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) med 15 % på din lön för arbete ombord på ett svenskt fartyg. Med svenskt fartyg jämställs fartyg som er registrerat i ett annat land när fartyget befraktas på så kallad bareboat basis av ett svenskt rederi. Du behöver inte lämna någon inkomstdeklaration i Sverige.

Det finns även en möjlighet att själv välja att bli beskattad enligt vanliga inkomstskatteregler och då får du rätt till avdrag för dina kostnader. Det gäller dock att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda för att du ska få exempelvis grundavdrag i Sverige.  Det är bara om du själv väljer att bli beskattad enligt vanliga regler som du måste lämna en sådan.

Du hittar information om beskattning av inkomst från arbete ombord på ett svenskregistrerat fartyg som har uppdrag på dansk eller norsk kontinentalsockel under rubriken  "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar på dansk kontinentalsockel?" eller "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar på norsk kontinentalsockel?"

Beskattning i bosättningsland

Inkomsten från arbete på svenskt fartyg i internationell trafik kan också vara skattepliktig i ditt bosättningsland. Om du beskattas både i Sverige och i det land där du är bosatt är det ditt bosättningsland som ska undanröja dubbelbeskattningen. Du ska därför alltid lämna upplysning om din utländska inkomst i din inkomstdeklaration i bosättningslandet.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad.  Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land du är bosatt eller Försäkringskassan i Sverige för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |