Bor du i Sverige och arbetar ombord på ett fartyg som är registrerat i ett annat nordiskt land och som går i internationell trafik?

Detta gäller dig som bor i Sverige och arbetar ombord på ett fartyg, som är registrerat i ett annat nordiskt land och som går i internationell trafik. Här behandlas endast beskattningen av sådan arbetsinkomst.

Internationell trafik

Med internationell trafik menas här transport med fartyg utom då fartyget används bara mellan platser i ett enda nordiskt land.

Beskattning i ett annat nordiskt land

Lönen kan beskattas i det nordiska land där fartyget är registrerat.

När du arbetar på ett fartyg som befraktas på så kallad bareboat basis av ett rederi i ett annat nordiskt land, kan lönen beskattas i det land där rederiet hör hemma.

Beskattning i Sverige

Du betalar inte skatt i Sverige för inkomsten och den påverkar inte heller beskattningen av andra inkomster du har.

Information om beskattning av inkomst från arbete ombord på fartyg som har uppdrag på norsk eller dansk kontinentalsockel hittar du under rubriken "Bor du i Sverige och arbetar på dansk eller norsk kontinentalsockel".

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta Försäkringskassan eller socialförsäkringsmyndigheten i fartygets registreringsland för mer information.

 

 

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |