Bor du i Sverige och är anställd som flygande personal i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Sverige och som är anställd i ett annat nordiskt land i ett nordiskt flygbolag för att arbeta ombord på flygplan. Informationen gäller bara beskattningen av arbetsinkomsten.

Beskattning i det land där du är anställd

Lönen är undantagen från beskattning i det land där du är anställd. Detta gäller både när du flyger inrikestrafik och internationell trafik.

Beskattning i Sverige

Lönen är skattepliktig i Sverige. Har du fått traktamenten för att täcka kostnader i samband med ditt arbete, är det svenska regler som gäller för beräkningen av hur stor del av dessa traktamenten som är skattefria.

Du ska ta upp arbetsinkomsten och dina traktamenten i din svenska deklaration och sedan göra avdrag för ökade levnadskostnader enligt svenska regler.

Socialförsäkring

Särskilda regler bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med Försäkringskassan i Sverige eller motsvarande myndighet i det landet du är anställd.  

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |