Bor du i annat nordiskt land och får  socialförsäkringsersättning från Sverige?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och får ersättning från det svenska socialförsäkringssystemet. Informationen tar bara upp beskattningen av dessa socialförsäkringsersättningar. Får du pension från Sverige, se pension.

Exempel på socialförsäkringsersättning som betalas ut från Sverige:

Sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från arbetslöshetskassa.

Beskattning i Sverige

Du ska betala skatt i Sverige på den svenska socialförsäkringsersättningen. Vilken skatt du betalar beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig.

Obegränsad skattskyldighet

Om du har flyttat från Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige eller är i Sverige i sådan omfattning att du anses vistas i Sverige stadigvarande är du obegränsat skattskyldig. Då betalar du skatt enligt vanliga regler på din socialförsäkringsersättning och ska lämna inkomstdeklaration i Sverige.

Begränsad skattskyldighet

Om du är begränsat skattskyldig betalar du särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på din ersättning. Det är en definitiv skatt på 25 procent och utbetalaren, t ex svenska Försäkringskassan, gör avdrag för skatten innan ersättningen betalas ut. Du behöver inte deklarera din ersättning i Sverige. Du ansöker om SINK hos Skatteverket. Om du inte har ett svenskt samordningsnummer eller personnummer får du ett samordningsnummer i samband med beslutet om SINK-skatt.

Beskattning i bosättningslandet

Socialförsäkringsersättningen kan också vara skattepliktig i ditt bosättningsland. I det fall du beskattas både i Sverige och i det land där du är bosatt är det ditt bosättningsland som ska undanröja dubbelbeskattningen. Du ska därför alltid ta upp din utländska inkomst i din inkomstdeklaration i bosättningslandet.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |