Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Sverige för en offentlig arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Sverige för en offentlig arbetsgivare och tar bara upp beskattningen av denna arbetsinkomst.

Definition av "offentlig arbetsgivare"

Du har en offentlig arbetsgivare när du är anställd av staten, region/landsting, en kommun, en offentligrättslig institution eller motsvarande förvaltningsmyndighet i någon av de övriga nordiska länderna. Statliga universitet och högskolor i andra länder än Finland, ses som offentlig arbetsgivare. De finska universiteten ses som privat arbetsgivare. Ett bolag som ägs av staten eller en kommun m.fl. anses inte som en offentlig arbetsgivare. Staten, kommun m.fl anses inte heller som en offentlig arbetsgivare när verksamheten bedrivs som affärsverksamhet.

Har du inte en offentlig arbetsgivare, ska du beskattas enligt reglerna som är beskrivna under "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Sverige för en privat arbetsgivare".

Svensk offentlig arbetsgivare

Arbetar du i Sverige för en svensk offentlig arbetsgivare ska lönen beskattas i Sverige. Om du helt eller delvis utför arbetet i det land där du är bosatt beskattas du normalt i bosättningslandet för den del av lönen som avser arbete i detta land.

Offentlig arbetsgivare som är hemmahörande i ett annat nordiskt land

Arbetar du i Sverige för en offentlig arbetsgivare som är hemmahörande i ett annat nordiskt land ska lönen som huvudregel beskattas i det land där arbetsgivaren hör hemma.                                                                   

Beskattning i Sverige

Begränsad skattskyldighet

Du ska betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på din arbetsinkomst om du inte har väsentlig anknytning eller vistas stadigvarande i Sverige utan arbetar tillfälligt i Sverige. Om du inte övernattar i Sverige utan dagpendlar från ett annat land är du också begränsat skattskyldig även om arbetet inte är tillfälligt och ska betala SINK på din inkomst.

SINK är en definitiv källskatt på 25 procent. Din svenska offentliga arbetsgivare gör skatteavdrag direkt på bruttolönen. Avdrag för kostnader medges inte och inkomsten ska inte deklareras i Sverige. Du eller din svenska offentliga arbetsgivare ansöker om SINK-skatt hos Skatteverket på blankett SKV 4350.

I stället för att betala SINK finns det också en möjlighet att välja att bli beskattad enligt vanliga skatteregler och kunna göra avdrag för sina kostnader. Det gäller dock vissa förutsättningar för att medges t.ex. grundavdrag i Sverige.

Obegränsad skattskyldighet

Du kan vara obegränsat skattskyldig på grund av att du varit bosatt i Sverige tidigare och fortfarande har väsentlig anknytning dit. Du kan också vara obegränsat skattskyldig på grund av att du vistas och övernattar i Sverige så mycket att det blir fråga om en stadigvarande vistelse.

Du beskattas för din inkomst från din offentliga arbetsgivare enligt vanliga regler och betalar kommunal och statlig inkomstskatt på din arbetsinkomst. Du ska lämna inkomstdeklaration i Sverige.

Din offentliga arbetsgivare drar skatt på din lön. Om din arbetsgivare begär att du ska visa upp en A-skattsedel kan du beställa en sådan från Skatteverket.

Beskattning i bosättningslandet

Inkomsten kan också vara skattepliktig i ditt bosättningsland. I det fall den beskattas både i Sverige och i det land du är bosatt är det ditt bosättningsland som ska undanröja dubbelbeskattningen. Du ska därför alltid uppge din utländska inkomst i din inkomstdeklaration i bosättningslandet.

Gränsgångarregeln

Gränsgångare är personer som bor i gränskommun i Norge eller Finland och arbetar i en gränskommun i Sverige. Speciella regler gäller för gränsgångare. Om du är gränsgångare ska du bara betala skatt på din inkomst i det land där du är bosatt. Ett villkor är att du regelmässigt vistas i din fasta bostad i Norge eller Finland minst två dagar per vecka med en övernattning.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |