Bor du i Sverige och arbetar i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Sverige och arbetar i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare och tar bara upp beskattningen av denna arbetsinkomst.

Definition av "offentlig arbetsgivare"

Du har en offentlig arbetsgivare när du är anställd av staten, region/landsting, en kommun en offentligrättslig institution eller motsvarande förvaltningsmyndighet i någon av de övriga nordiska länderna. Statliga universitet och högskolor i andra länder än Finland, ses som offentlig arbetsgivare. De finska universiteten anses vara privat arbetsgivare. Ett bolag som ägs av staten eller en kommun m.fl. anses inte som en offentlig arbetsgivare. Staten, kommun m.fl anses inte heller som en offentlig arbetsgivare när verksamheten bedrivs som näringsverksamhet.

Se här om du har en privat arbetsgivare.

Svensk offentlig arbetsgivare

Arbetar du i ett annat nordiskt land för en svensk offentlig arbetsgivare ska lönen bara beskattas i Sverige.

Offentlig arbetsgivare som är hemmahörande i ett annat nordiskt land

Arbetar du i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare som är hemmahörande i det landet där du arbetar ska lönen beskattas där. Om du däremot utför ditt arbete helt eller delvis i Sverige så beskattas du normalt för denna del här.

Beskattning i Sverige

Om inkomsten beskattas i det andra nordiska landet undantas inkomsten från beskattning i Sverige. Du ska dock lämna uppgift om inkomsten i din svenska inkomstdeklaration under "Övriga upplysningar".

Gränsgångarregler

Gränsgångare är personer som bor i Sverige i en kommun som gränsar till Norge eller Finland och arbetar i en gränskommun på den andra sidan av gränsen. Speciella regler gäller för gränsgångare. Om du är gränsgångare ska du bara betala skatt på din inkomst i Sverige, där du är bosatt. Ett villkor är att du regelmässigt vistas i din fasta bostad i Sverige minst två dagar per vecka med en övernattning.

Gränsgångarregeln mellan Sverige och Danmark har upphört men för Sveriges del finns dessa regler kvar som undantagsregler, under förutsättning att du var gränsgångare den 1 januari 1997 och fortfarande uppfyller villkoren för att omfattas av reglerna.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |