Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Sverige för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Sverige för en privat arbetsgivare. Informationen gäller bara beskattning av din arbetsinkomst.

Se här om du en offentlig arbetsgivare, arbetar som sjöman, arbetar som flygande personal eller får inkomst som artist eller idrottsutövare.

Din arbetsgivare är från Sverige

Du ska betala skatt i Sverige på din inkomst för den lön som är intjänad i Sverige.

Arbetar du i bostaden eller på något annat ställe i Sverige, ska lönen för den delen av arbetet bara beskattas i Sverige. Detta gäller allt arbete som är utfört i Sverige oavsett om det är planerat eller mer tillfälligt.

Är du på tjänsteresa utanför det land där du är anställd ska lönen för den delen bara beskattas i Sverige.

Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken ”Specialregler”.

Vilken skatt du ska betala beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige, se ”Skattesatser”. För att få en bild av svenska skatter för obegränsat skattsyldiga, se Exempel på skatteberäkning.

Din arbetsgivare är från ett annat land än Sverige

Du ska betala skatt i Sverige om ett eller flera av följande villkor är uppfyllt:

• du tillbringar mer än183 dagar i Sverige under en 12-månadersperiod

• din arbetsgivare har fast driftställe i Sverige

• du är uthyrd för att arbeta i Sverige. Du är inte uthyrd om du bara arbetar i Sverige högst 15 dagar i följd och om det sammanlagda antalet arbetsdagar i Sverige under ett kalenderår inte överstiger 45 dagar.

Du ska betala skatt i ditt hemland om inte något av ovanstående villkor är uppfyllt.

Uppfyller du ett av villkoren ovan, är du skattepliktig i Sverige för den lön som tjänats in i Sverige.

Arbetar du i din bostad eller på ett annat ställe i det land där du bor, skall lönen för den delen av arbetet bara beskattas i det land där du bor. Detta gäller allt arbete som är utfört i det land där du bor oavsett om det är planerat eller mer tillfälligt.

Är du på tjänsteresa utanför Sverige, skall lönen för den delen av arbetet bara beskattas i det land där du bor utom när du är på tjänsteresa i arbetsgivarens hemvistland. Är du på tjänsteresa i arbetsgivarens hemvistland kan lönen beskattas där.

Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken ”Specialregler”.

Specialregler

Gränsgångarregler

Bor du i en kommun i Norge eller Finland som gränsar mot Sverige och arbetar i en kommun i Sverige som gränsar till det land du bor i, så omfattas du av gränsgångarregeln. Gränsgångarregeln innebär att du betalar skatt på din löneinkomst i det land där du bor. Förutsättningen är att du normalt vistas i din fasta bostad i det land där du bor minst två dagar per vecka, inklusive en övernattning.

Nya Svinesundsbron/Öresundsförbindelsen

Bor du i Norge och arbetar med underhåll och drift av den nya Svinesundsbron, betalar du skatt på den arbetsinkomsten bara i Norge även om du utför arbetet i Sverige.

Bor du i Danmark och arbetar med underhåll och drift av Öresundsförbindelsen betalar du skatt på den arbetsinkomsten bara i Danmark även om du utför arbetet i Sverige.

Svensk-danskt avtal om vissa skattefrågor

Om du bor i Danmark och huvudsakligen arbetar i Sverige finns ett avtal mellan Sverige och Danmark som reglerar vissa skattefrågor

Beskattning i Sverige av arbete utfört i Danmark eller i något annat land

Du ska även betala skatt i Sverige på lön för arbete som utförs i Danmark eller andra länder om samtliga villkor är uppfyllda:

• Du arbetar minst hälften av din arbetstid i Sverige under varje tremånadersperiod för en svensk arbetsgivare eller en arbetsgivare med fast driftställe i Sverige och ditt arbete i Sverige är utfört vid det fasta driftstället

• Du arbetar i Danmark i din bostad, på tjänsteresor eller med annat tillfälligt arbete.

• När du arbetar i något annat land ska arbetet vara tjänsteresor eller annat arbete av tillfällig natur.

Övriga frågor som tas upp i avtalet är avdrag för kostnader för resor över Öresundsbron och avdrag för pensionssparande.

Arbete ombord på tåg mellan Sverige och Danmark

Bor du i Danmark och arbetar ombord på tåg som endast går mellan Danmark och Sverige ska du betala skatt i Danmark. Om din arbetsgivare är svensk så ska du även betala skatt i Sverige på samma inkomst. Du ska också redovisa din svenska inkomst i Danmark. Betalar du skatt i båda länderna är det Danmark som ska ta hänsyn till den skatt du har betalat i Sverige.

Styrelsearvode

Du ska betala skatt i Sverige om du bor du i ett annat nordiskt land och får ersättning för styrelsearbete (styrelsearvode) i ett svenskt bolag (styrelsearvode). Detta gäller oavsett var arbetet har utförts. Inkomsten kan också vara skattepliktig i landet du bor. Du ska alltid uppge din utländska inkomst i din inkomstdeklaration i det land där du bor. Betalar du skatt i båda länderna är det ditt hemvistland som ska ta hänsyn till den skatt du har betalat i Sverige.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land där du bor eller Försäkringskassan i Sverige för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |