Sosiaaliturvamaksut

Minkä maan sosiaalivakuutuksen piiriin kuulut?

EU:n/ETA:n yhteiset sosiaaliturvasäännökset määräävät sen, minkä maan sosiaalivakuutuksen piiriin kuulut. Lisätietoa saat osoitteesta Försäkringskassan.

Sosiaaliturvamaksujen maksuvelvollisuus

Sosiaaliturva rahoitetaan Pohjoismaissa eri tavoin. Maksettavat maksut sekä niiden summat ja laskuperusteet määräytyvät maakohtaisesti. Jos kuulut Ruotsin sosiaalivakuutuksen piiriin, maksetaan sosiaaliturvamaksut Ruotsissa Ruotsin lainsäädännön mukaan.

Työnantajamaksut

Työnantajamaksut maksaa se taho, joka on maksanut työntekijälle tai vastaavalle korvausta työstä ja se lasketaan kaikkien maksettujen palkkojen ja etujen yhteenlasketun summan perusteella.

Työnantajamaksuja ovat vanhuuseläkemaksu, leskeneläkemaksu, sairausvakuutusmaksu, vanhempainvakuutusmaksu, työtapaturmamaksu, työmarkkinamaksu ja yleinen palkkamaksu. Työnantajamaksuja maksetaan vuodelta 2021 yhteensä 31,42 prosenttia (2020: 31,42 prosenttia) palkkasummasta. Ulkomainen työnantaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa ei kuitenkaan maksa yleistä palkkamaksua, jolloin maksut ovat yhteensä 19,8 prosenttia (2020: 19,8 prosenttia).

Työnantajamaksuja maksetaan vuosina 1938-1955 syntyneiden henkilöiden ansioista 10,21 prosenttia. Vuonna 1937 tai sitä aikaisemmin syntyneiden osalta ei makseta työnantajamaksuja ollenkaan.

Jos työskentelet Ruotsissa ulkomaiselle työnantajalle, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa, voit sopia työnantajasi kanssa, että maksat sosiaaliturvamaksut.

Jos kuulut jonkin toisen maan sosiaalivakuutuksen piiriin, työnantajasi ei maksa työntekijämaksuja Ruotsiin.

Oma-aloitteiset sosiaaliturvamaksut

Jos olet itsenäinen yrittäjä ja harjoitat toimintaa erillisessä yrityksessä tai liikeyhtiössä, maksat sosiaaliturvamaksut oma-aloitteisina sosiaaliturvamaksuina. Oma-aloitteiset sosiaaliturvamaksut lasketaan nettotulojen perusteella, eli liiketoiminnan voitosta. Jos harjoitat liiketoimintaa osakeyhtiössä, yhtiö maksaa työntekijämaksut palkkalaskelmien perusteella samalla tavoin kuin työntekijöistä.

Oma-aloitteiset sosiaaliturvamaksut koostuvat samoista maksuista kuin edellä kuvatut työnantajamaksut, mutta maksu on 28,97 prosenttia (2020: 28,97 prosenttia). Vuosina 1938–1955 syntyneet henkilöt maksavat oma-aloitteisia sosiaaliturvamaksuja 10,21 prosenttia ja vuonna 1937 tai sitä ennen syntyneet henkilöt eivät maksu maksuja.

Jos kuulut jonkin toisen maan sosiaalivakuutuksen piiriin, et maksa oma-aloitteisia sosiaaliturvamaksuja Ruotsissa.

Sosiaaliturvamaksujen vähennys

Jos tulet olemaan vakuutettu Norjassa tai Suomessa, maksat maan pakolliset sosiaaliturvamaksut. Jos työtulo verotetaan Ruotsissa, sinulla on oikeus vähentää Norjassa tai Suomessa maksetut pakolliset sosiaaliturvamaksut veroilmoituksessa.