Rajoitettu verovelvollisuus

Henkilö, joka ei ole yleisesti verovelvollinen, on rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollista verotetaan vain tietyistä tuloista.

Mistä tulosta olet verovelvollinen?

Rajoitetusti verovelvollista verotetaan vain Ruotsista saaduista tuloista. Sinua ei veroteta niistä tuloista, joita saat esimerkiksi kotimaassasi. Lisäksi verosopimukset muiden maiden kanssa voivat vielä rajoittaa verovelvollisuuttasi Ruotsiin.

Veronalaisia ansiotuloja ovat esimerkiksi palkka, eläke ja merimiestulot. Näistä tuloista maksat erityistä ulkomailla asuvien tuloveroa (SINK)(Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta), joka on 25 prosenttia. Merimiestulojen osalta SINK-vero on 15 prosenttia. Jos olet taiteilija tai urheilija ja saat korvauksia, maksat erityistä A-SINK-veroa (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister), joka on 15 prosenttia. Halutessasi voit tulla verotetuksi tavallisten verosäännösten mukaisesti, eli maksaa tuloveron ja kunnallisveron. Tiettyjen lisäedellytysten on kuitenkin täytyttävä ennenkuin saat esim. perusvähennyksen.

Olet velvollinen maksamaan Ruotsiin veroa, jos harjoitat Ruotsissa liiketoimintaa kiinteästä liiketoimipaikasta tai jos omistat elinkeinokiinteistön. Tällaisista elinkeinotuloista maksat valtion tuloveroa ja kunnallisveroa.

Jos vuokraat yksityisasunnon tai myyt kiinteistön/asumisoikeusasunnon joka on omassa yksityisessä käytössäsi, verotetaan tulo/voitto pääomatulona. Vuokratessasi asunnon pidätetään vero nettovuokratulosta kun taas myynnin osalta vero pidätetään 22/30 voitosta. Voitosta menee 30 % suuruinen pääomatulon vero.

Ruotsista saaduista osingoista (utdelning) ja arvopaperirahastojen osuuksista maksetaan lähdeveroa (kupongskatt). Lähdevero on 30 %, mutta jos selvität asuvasi  toisessa Pohjoismaassa, vero on vain 15 %.

Jos omistat Ruotsissa pientalon, joudut maksamaan siitä Ruotsissa kunnallista maksua. Rakentamattomista tonteista, vuokratonteista, vuokrahuoneistotaloista, teollisuuskiinteistöistä ym. maksetaan sen sijaan kiinteistöveroa.

Kuka on rajoitetusti verovelvollinen?

Jos et asu tai oleskele Ruotsissa pysyvästi, eikä sinulla ole Ruotsiin olennaisia siteitä,  olet Ruotsissa rajoitetusti verovelvollinen. Tämä koskee esimerkiksi sinua, joka et aikaisemmin ole asunut Ruotsissa ja joka olet oleskelet maassa alle  kuusi kuukautta. Ja sinua, joka et yövy Ruotsissa vaan sukkuloit päivittäin työhön Ruotsiin, vaikka sukkulointi jatkuisi pitkäänkin.