Asutko Ruotsissa ja työskentelet norjalaisella tai tanskalaisella mannerjalustalla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Ruotsissa ja saat palkkaa työnantajalta, joka toimii norjalaisella tai tanskalaisella mannerjalustalla. Tämä ohje koskee vain sellaisen palkan verottamista, joka on ansaittu tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla.

Verotus Tanskassa tai Norjassa

Sinua verotetaan Tanskassa tai Norjassa, jos työskentelet tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla yli 30 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana ja työnantajasi harjoittaa öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön liittyvää toimintaa. Tätä sovelletaan myös palkkaan, jota maksetaan työskentelystä aluksella, joka suorittaa tehtävää, joka liittyy öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla.

30-päivän sääntöä ei sovelleta jos työskentelet aluksella, jota käytetään henkilöstön tai tarvikkeiden kuljetukseen, tai hinaajalla, huoltoaluksella tai muulla apualuksella ja aluksen käyttäjä asuu Pohjoismaassa. Sellaisessa tilanteessa on palkka veronalaista siinä Pohjoismaassa, jossa aluksen käyttäjä asuu. Jos aluksen käyttäjä asuu Pohjoismaiden ulkopuolella, 30-päivän sääntö soveltuu.

Verotus Ruotsissa

Sinua verotetaan Ruotsissa, jos työskentelet alle 30 päivää 12 kuukauden aikana, muussa tapauksessa verotetaan sinua vain Norjassa, jos työskentelet norjalaisella mannerjalustalla, tai vain Tanskassa, jos työskentelet tanskalaisella mannerjalustalla. Sama pätee tilanteeseen, jossa työskentelet aluksella, joka suorittaa tehtävää, joka liittyy öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla.

Jos kuitenkin työskentelet pohjoismaisella aluksella, jota käytetään henkilöstön tai tarvikkeiden kuljetukseen, tai hinaajalla, huoltoaluksella tai muulla apualuksella, verotetaan sinua tulostasi Ruotsissa. Kun sinua verotetaan Ruotsissa, sinulla on oikeus merityötulovähennykseen ja merimiesten veronhuojennukseen jos työskentelet ETA-maahan liputetulla kauppa-aluksella, esimerkiksi norjalaisella tarvikealuksella. Jos sinua on verotettu työskentelyvaltiossa voit vaatia ulkomaisen veron vähentämistä Ruotsin verosta, ns. ulkomaisen veron hyvitystä.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä Ruotsin sosiaalivakuutusviranomaisiin tai työskentelyvaltion sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |