Asutko Ruotsissa ja työskentelet lentohenkilöstössä toisessa Pohjoismaassa?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Ruotsissa ja teet töitä toisessa Pohjoismaassa pohjoismaiselle lentoyhtiölle työskennellen ilma-aluksessa. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Verotus työskentelyvaltiossa

Palkka on vapautettu verotuksesta työskentelyvaltiossa. Tätä sovelletaan sekä silloin kun lennät maan sisäisiä lentoja, että silloin kun lennät kansainvälisessä liikenteessä.

Verotus Ruotsissa

Palkka on veronalaista tuloa Ruotsissa. Jos olet saanut päivärahaa töistä aiheutuvien kulujen kattamiseksi, sovelletaan ruotsalaisia säännöksiä siihen, kuinka suuri osa päivärahasta on verovapaata.

Anna selvitys palkkatuloista ja päivärahoista ruotsalaisella veroilmoituksellasi ja tee vaatimus lisääntyneistä elantokustannuksista ruotsalaisten säännösten mukaisesti.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä sosiaalivakuutusviranomaisiin Ruotsissa tai työskentelyvaltiossa saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |