Asutko Ruotsissa ja saat sosiaalivakuutuskorvausta toisesta Pohjoismaasta?

Seuraavassa on tietoa Ruotsissa asuvalle henkilöille, joka saa sosiaalivakuutuskorvausta toisesta Pohjoismaasta. Tämä ohje koskee vain ulkomaisen sosiaalivakuutuskorvauksen verottamista. Jos saat toisesta Pohjoismaasta eläkettä, katso tarkemmin kohta "Eläkeläiset".

Verotus lähdevaltiossa

Sosiaalivakuutuskorvausta, joka maksetaan jostain toisesta Pohjoismaasta, saatetaan verottaa kyseisessä maassa.

Verotus Ruotsissa

Sinua verotetaan sosiaalivakuutuskorvauksesta Ruotsissa. Jos sinua on verotettu tulosta myös lähdevaltiossa, voit vaatia toisessa valtiossa maksamasi veron vähentämistä Ruotsissa määrättävästä verosta.

Siirtymäajan säännöksiä

Muusta Pohjoismaasta saatu sosiaaliturvaan perustuva korvaus ja eläke on verovapaata Ruotsissa jos

  • sait toisesta Pohjoismaasta 4. huhtikuuta 2008 sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa korvausta tai eläkettä
  • asuit Ruotsissa 4. huhtikuuta 2008
  • edelleen asut Ruotsissa, keskeytyksettä 4. huhtikuuta 2008 lähtien.

Jos muutit Ruotsiin 4.4.2008 jälkeen, riippumatta siitä oletko joskus aikaisemmin asunut Ruotsissa, verotetaan sosiaaliturvaan perustuva korvaus Ruotsissa tavanomaisten ruotsalaisten säännösten mukaisesti

Veron maksaminen

Jos sinun tulee maksaa veroa Ruotsissa toisesta Pohjoismaasta saamastasi sosiaalivakuutuskorvauksesta, ei korvauksen maksajalla ole velvollisuutta periä ennakonpidätystä tulosta Ruotsin veroviranomaisille. Tämän takia sinun tulee hakea verohallinnosta erityistä A-veroa ja maksaa itse ennakkovero. Näin saamastasi sosiaalivakuutuskorvauksesta mahdollisesti ulkomaille maksamasi vero tulee huomioiduksi hyvityksenä Ruotsin verosta

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |