Asutko Ruotsissa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Asutko Ruotsissa ja työskentelet jossain muussa Pohjoismaassa itsenäisenä ammatinharjoittanana. Seuraavassa on tietoa tällaisesta työskentelystä saadun tulon verotuksesta.

Tulovero Ruotsissa

Sinun tulee ilmoittaa Ruotsin veroilmoituksessa toimintasi koko tulos, ja sinua verotetaan siitä Ruotsin sääntöjen mukaan. Sen vuoksi sinun on Ruotsin "näringsbilaga"- lomakkeella ilmoitettava myös se tulon osa, joka perustuu muussa Pohjoismaassa harjoitettuun toimintaan.

Voit joutua maksamaan veroa myös toiseen Pohjoismaahan siellä harjoittamasi toiminnan tuloksesta. Sinulla on mahdollisuus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi vaatia ulkomaisen veron vähentämistä Ruotsin verosta,ns. ulkomaisen veron hyvitystä.

Verottaako myös työntekovaltio?

Työntekovaltio verottaa siellä harjoittamasi toiminnan tuloa vain, jos sinulla on ao. maassa toimintaa varten kiinteä toimipaikka. Kiinteän toimipaikan tuottama tulon osuus verotetaan ja siihen liittyvät vähennykset tehdään työntekovaltiossa sen valtion säännösten mukaan.

Jos olet esimerkiksi lääkäri, tilintarkastaja, insinööri tai konsultti (harjoitat ns. vapaata ammattia), voi sinusta tulla verovelvollinen työskentelyvaltiossa, jos oleskelet siellä yli 183 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana. Tämä pätee vaikka sinulle ei olisi syntynyt toiminnasta kiinteää toimipaikkaa työskentelyvaltioon.

Katso Pohjoismaisen tuloverosopimuksen mukainen kiinteän toimipaikan määritelmä osiosta "Yleistä/kiinteän toimipaikan".

Saat lisätietoa työntekovaltion verotuksesta klikkaamalla asianomaisen valtion nimeä tämän sivun alareunassa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä sosiaaliturvaviranomaisiin (www.forsakringskassan.se) Ruotsissa tai työskentelyvaltiossa saadaksesi lisätietoja.

Arvonlisävero

Jos harjoitat itsenäistä ammattitoimintaa toisessa Pohjoismaassa, on sinulla mahdollisesti velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi ao maassa riippuen  sen maan säännöksistä. Saat velvollisuuksista enemmän tietoa klikkaamalta asianomaisen valtion nimeä tämän sivun alareunassa.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |