Asutko toisessa Pohjoismaassa ja sinulla on Ruotsissa korkotuloa/korkomenoja?

Asutko jossain toisessa Pohjoismaassa ja sinulla on Ruotsissa korkotuloja tai korkomenoja? Seuraavassa on tietoa näiden korkojen verotuksesta.

Korkotulot

Jos asut toisessa Pohjoismaassa, mm. pankkitalletuksen tai saatavan korkoa ei veroteta Ruotsissa.

Jos Ruotsissa on virheellisesti otettu veroa, se palautetaan sinulle. Ota yhteyttä Ruotsin veroviranomaiseen tai suorituksen maksaneeseen ruotsalaiseen pankkiin

Korkomenot

Jos olet yleisesti verovelvollinen Ruotsissa, korkomenot ovat vähennyskelpoisia verotuksessasi. Jos sitä vastoin olet Ruotsissa rajoitetusti verovelvollinen, voit vähentää korkoja Ruotsin verotuksessa vain tietyissä tilanteissa. Jos saat Ruotsista palkkaa tai eläkettä, voit valita, verotetaanko sinua tavallisten verotussääntöjen mukaan sen sijaan että tuloistasi perittäisiin lähdevero (SINK). Jos saat elinkeinotoiminnan tuloa Ruotsista, verotetaan tuloa aina tavallisten verotussääntöjen mukaan.

Edellytykset vähennyksen saamiselle ovat:

  • asut ETA-alueella ja olet maksanut korkoja tänä aikana
  • osoitat, että et voi vähentää korkokuluja asuinvaltiossasi
  • kaikista palkka-, eläke- ja elinkeinotoiminnan tuloistasi vähintään 90 prosenttia on Ruotsissa verotettavaa tuloa.

Vaikka yllämainitulla tavalla tuloistasi ei verotettaisi 90 prosenttia Ruotsissa ja olet rajoitetusti verovelvollinen, voit kuitenkin saada koroista vähennyksen, jos korot kohdistuvat Ruotsissa sijaitsevan asunnon lainaan ja saat tuloa tästä asunnosta. Jos saat vuokratuloa, saat vähentää korkokuluja siltä ajalta, kun saat vuokratuloa esimerkiksi neljän kuukauden ajan verovuonna. Jos myyt asuinhuoneiston, saat vähennyksen siltä verovuodelta, kun asunto on myyty.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |