Asutko Ruotsissa ja saat eläkettä toisesta Pohjoismaasta?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Ruotsissa ja saat eläkettä toisesta Pohjoismaasta. Ohje käsittelee vain tämän eläkkeen verottamista.

Jos saat jotain muuta sosiaaliturvaan perustuvaa korvausta kuin eläkettä toisesta Pohjoismaasta, katso kohta Sosiaalietuudet.

Verotus Ruotsissa

Toisesta Pohjoismaasta saamasi eläke verotetaan kyseisessä maassa. Sinua verotetaan eläkkeestäsi myös Ruotsissa, mutta sinulla on oikeus vaatia toisessa maassa maksamasi vero vähennettäväksi samasta eläkkeestä Ruotsissa määrättävästä verosta. Tätä kutsutaan ulkomaisen veron hyvitykseksi.

Jos saat joitain muuta pohjoismaista eläkettä kuin kyseisen maan sosiaaliturvalainsäädäntöön liittyvää eläkettä, voi eläke olla verovapaata Ruotsissa. Tämä koskee esimerkiksi eläkkeitä, jotka katsotaan ruotsalaisten säännösten mukaan pääomavakuutukseksi, ja joista maksetut suoritukset ovat sen tähden verovapaita.

Siirtymäajan säännöksiä

Muusta Pohjoismaasta saatu eläke ja sosiaaliturvaan perustuva korvaus (esimerkiksi sairauspäiväraha) on verovapaata Ruotsissa jos

  • sait toisesta Pohjoismaasta 4. huhtikuuta 2008 eläkettä tai muuta sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa korvausta
  • asuit Ruotsissa 4. huhtikuuta 2008
  • edelleen asut Ruotsissa, keskeytyksettä 4. huhtikuuta 2008 lähtien.

Jos muutit Ruotsiin 4.4.2008 jälkeen, riippumatta siitä oletko joskus aikaisemmin asunut Ruotsissa, verotetaan eläkkeesi Ruotsissa tavanomaisten ruotsalaisten säännösten mukaisesti.

Verojen maksu

Jos sinun tulee maksaa veroja Ruotsissa pohjoismaisesta eläkkeestäsi, ei eläkkeenmaksaja tee ruotsalaista ennakonpidätystä. Jos saat samaan aikaan myös ruotsalaista eläkettä, voi itse pyytää ruotsalaista eläkkeenmaksajaasi perimään korotettua ennakonpidätystä niin että se kattaisi myös pohjoismaisen eläkkeen veron tarpeen. Tai voit jättää hakemuksen verohallintoon (Skatteverket) ennakkoverotuksen korjaamiseksi, ja verohallinto laskee tarvittavan ennakonpidätyksen määrän. Ellei sinulla ole ruotsalaista eläkkeenmaksajaa, voit hakea erityistä A-veroa verohallinnosta ja maksaa ennakkoverot itse. Eri hakemusten käsittelyssä Skatteverket ottaa huomioon, jos maksat veroa eläkkeestä toiseen maahan, sillä sinulla on oikeus hakea ulkomaisen veron hyvittämistä. Hyvitys koskee vain sitä veroa, jonka olet maksanut toisessa maassa eläkkeestä, jota verotetaan Ruotsissa.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |