Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet taiteilijana tai urheilijana Ruotsissa?

Seuraavassa on tietoa sinulle joka asut  jossain toisessa Pohjoismaassa ja sinulla on Ruotsista taiteilijana tai urheilijana saatua työtuloa? Seuraavassa on tietoa tällaisen työtulon verotuksesta.

Verotus Ruotsissa

Jos työskentelet Ruotsissa tai ruotsalaisella aluksella urheilijana tai taiteilijana, sinua verotetaan saadusta tulosta Ruotsissa. Ei ole eroa, onko työnantajasi julkiselta vai yksityiseltä sektorilta. Jos saat ennakkoa Ruotsissa myöhemmin tapahtuvasta esiintymisestä, myös ennakko verotetaan Ruotsissa.

Rajoitettu verovelvollisuus Ruotsissa

Jos asut muualla kuin Ruotsissa ja olet Ruotsissa rajoitetusti verovelvollinen, maksat tilapäisestä Ruotsin työskentelystä saamastasi tulosta erityistä urheilijoiden ja taiteilijoiden A-SINK- veroa, jonka suuruus on 15 %. Vero on sama, jos käyt muusta maasta Ruotsissa päivittäin vaikka työ ei olisikaan tilapäistä.

A-SINK on lopullinen vero eikä vähennyksiä voi tehdä. Jos sinulle maksetaan korvauksia välttämättömistä matkakuluista ja ruokailu- ja majoituskustannuksista, ne jätetään kuitenkin tietyin edellytyksin verottamatta. Verovelvollisia ovat yksityishenkilöt ja sellaiset yritykset, joille maksetaan tuloa Ruotsissa tai ruotsalaisella laivalla tapahtuneen esiintymisen perusteella. Jos Ruotsissa esiintymisestä saat palkan muualta kuin Ruotsista olevalta taiteilijayhtiöltä, Ruotsissa yleensä otetaan vero vain taiteilijayhtiöltä eikä sinulta.

Tässä yhteydessä taiteilijoilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka laulu-, musiikki-, tanssi-, teatteri- tai sirkusesityksissä esiintyvät suoraan yleisölle tai äänityksessä tai kuvauksessa. Pelkästään koulutus-, ohjaus- tai kasvatustoiminnassa esiintyviä ei pidetä taiteilijoina. Urheilijalla tarkoitetaan niitä, jotka kilpailussa tai näytöksessä esiintyvät suoraan yleisölle tai esim. radion tai television välityksellä. Valmentajia ei pidetä urheilijoina.

Se, joka maksaa korvauksen esiintymisestä, perii veron suorituksen yhteydessä ja maksaa sen edelleen veroviranomaiselle Ludvikan toimipisteeseen. Tulon saajan ei tarvitse antaa veroilmoitusta Ruotsissa.

Yleinen verovelvollisuus Ruotsissa

Yleisesti verovelvollisia taiteilijoita ja urheilijoita verotetaan Ruotsissa normaalien säännösten mukaan. Sinut voidaan katsoa Ruotsissa yleisesti verovelvolliseksi, jos sinulla on Ruotsissa yöpymisiä niin paljon, että oleskelusi katsotaan vakinaiseksi tai jos olet aikaisemmin asunut Ruotsissa ja sinulla on vielä olennaiset siteet Ruotsiin.

Verotus asuinvaltiossa

Ilmoita Ruotsista saatu tulo ja Ruotsin vero asuinvaltion veroilmoituksessa. Jos asuinvaltio verottaa, se huolehtii kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |