Asutko Ruotsissa ja työskentelet yksityissektorilla toisessa Pohjoismaassa?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Ruotsissa ja teet töitä toisessa Pohjoismaassa yksityissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Lue tästä, jos työskentelet julkissektorilla, merimiehenä, lentohenkilöstössä, tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla, tai saat tuloa toiminnastasi taiteilijana tai urheilijana.

Työnantajasi on työskentelyvaltiosta

Maksat veroa työskentelyvaltiossa siinä valtiossa tehdystä työstä maksetusta palkasta.

Jos työskentelet etänä tai muutoin Ruotsissa, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain Ruotsissa. Tämä koskee kaikkea Ruotsissa tehtyä työtä riippumatta siitä, onko työ säännöllistä vai satunnaista.

Jos olet työmatkalla työskentelyvaltiosi ulkopuolella, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain Ruotsissa.

Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso tarkemmin ”Erityissäännöksiä”-otsikon alta.

Työnantajasi on muualta kuin työskentelyvaltiosta

Maksat veroa työskentelyvaltiossa, jos joku alla olevista ehdoista täyttyy

• oleskelet työskentelyvaltiossa enemmän kuin 183 päivää perättäisten 12 kuukauden ajanjaksolla,

• työnantajallasi on kiinteä toimipaikka työskentelyvaltiossa, tai

• olet työskentelyvaltiossa vuokrattuna työntekijänä.

Jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty, maksat veroja vain Ruotsissa. Jos yksikin edellytys täytyy, maksat veroa työskentelyvaltiossa siinä valtiossa tehdystä työstä maksetusta palkasta.

Jos työskentelet etänä tai muutoin Ruotsissa, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain Ruotsissa. Tämä koskee kaikkea Ruotsissa tehtyä työtä riippumatta siitä, onko työ säännöllistä vai satunnaista.

Jos olet työmatkalla työskentelyvaltiosi ulkopuolella, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain Ruotsissa. Jos kuitenkin työskentelet työnantajasi asuinvaltiossa, maksat veroja siitä osasta palkkaa työskentelyvaltioon. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso tarkemmin ”Erityissäännöksiä”-otsikon alta.

Jos maksat tuloistasi veroa työskentelyvaltiossa, et maksa samasta tulosta veroa Ruotsissa, eikä ko. tulo vaikuta muiden tulojesi verotukseen.

Erityissäännöksiä

Rajankävijät

Jos asut Ruotsissa kunnassa, joka rajoittuu Norjaan tai Suomeen, ja työskentelet jommassakummassa maassa kunnassa, joka rajoittuu Ruotsiin, olet rajankävijäsäännöksen piirissä. Rajankävijäsäännökseen kuuluu, että maksat verot palkkatulostasi asuinvaltioosi. Edellytyksenä tälle on se, että oleskelet säännöllisesti vähintään kahtena päivänä ja yövyt yhden yön viikossa vakituisessa asunnossasi Ruotsissa.

Ennen vuotta 1997 oli rajakuntasäännös myös Ruotsin ja Tanskan välillä. Ruotsin osalta näitä sääntöjä noudatetaan edelleen erityissäännöksenä. Edellytyksenä on, että olit rajatyöntekijä 1997 ja sinuun on sovellettu tätä erityissäännöstä siitä lähtien.

Uusi Svinesundin silta / Öresund-silta

Jos asut Ruotsissa ja olet rakennus- tai kunnossapitotyössä uudella Svinesundin sillalla, maksat tästä työstä saadusta tulosta veroa vain Ruotsiin, vaikka työ tapahtuisi Norjan puolella.

Jos asut Ruotsissa ja olet rakennus- tai kunnossapitotyössä Öresund-sillalla, maksat tästä työstä saadusta tulosta veroa vain Ruotsiin, vaikka työ tapahtuisi Tanskan puolella.

Ruotsalais-tanskalainen sopimus veroasioista

Jos asut Ruotsissa ja työskentelet pääasiassa Tanskassa, Ruotsin ja Tanskan välinen sopimus määrittelee tiettyjä verotuskysymyksiä

Verotus Tanskassa työstä joka on tehty Ruotsissa tai muissa maissa

Maksat veroja vain Tanskaan työstä, joka on tehty Ruotsissa tai muissa maissa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

• kolmen kuukauden ajanjaksolla vietät vähintään puolet työajastasi Tanskassa, työskennellen tanskalaiselle työnantajalle, tai työnantajalle jolla on kiinteä toimipaikka Tanskassa ja työsi Tanskassa on tehty kiinteän toimipaikan hyväksi

• työskentelet kotonasi Ruotsissa, työmatkojen aikana tai muuten tilapäisesti

• kun työskentelet jossain muussa maassa, työskentely on työmatkan luonteista tai muuten tilapäistä.

Muita asioita sopimuksessa ovat vähennykset Öresund-sillan ylityksestä maksettavista maksuista ja vähennykset säästöeläkemaksuista (”pensionssparande”).

Työskentely junassa Ruotsin ja Tanskan välillä

Jos asut Ruotsissa ja työskentelet junassa, joka kulkee Ruotsin ja Tanskan välillä, maksat verot Ruotsiin. Kuitenkin, jos työnantajasi on tanskalainen, maksat samasta tulosta veroja myös Tanskaan.

Sinun pitää aina ilmoittaa Tanskan tulosi Ruotsissa. Jos maksat veroja molempiin maihin, Ruotsi huomioi verot jotka olet maksanut Tanskaan.

Johtokunnan jäsenen palkkio

Maksat veroja Ruotsiin, jos saat korvausta toimimisesta johtokunnan tai muun hallintoelimen jäsenenä toisessa Pohjoismaassa olevassa yhtiössä. Tulo on veronalaista myös yhtiön kotivaltiossa. Tämä koskee maksettua korvausta riippumatta siitä missä työ on tehty.

Jos maksat tulosta veroa molempiin maihin, Ruotsissa huomioidaan vero, jonka olet maksanut toisessa Pohjoismaassa. Hyvitystä ei kuitenkaan voi saada enempää kuin mitä olisit maksanut veroa vastaavasta tulosta Ruotsissa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä Försäkringskassan Ruotsissa tai työskentelyvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |