Eksempler på skatteberegning för inntektsåren 2020 og 2019

Eksempler på skatteberegning - 2020

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Sverige.

Beregningen gjelder for en person som:

  • bor i Sverige hele året
  • er over 18 år og ugift uten barn som han/hun forsørger (har ingen betydning i Sverige)
  • ikke betaler kirkeskatt
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter fra Sverige
Ved beregningen er det brukt den gjennomsnittlige kommunalskattesatsen på 32.28 prosent for 2020 pluss 0,253 prosent for obligatorisk begravelsesavgift
 
Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er under 65 år ved ingangen av inntektsåret og som bare har lønnsinntekt:

Lønn per år (SEK)

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

34.700

11.151

17.451

240.000

27.200

20.806

49.820

480.000

13.900

30.981

122.052

600.000

13.900

30.981

176.451

  

     Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved ingangen av inntektsåret og som bare har lønnsinntekt:

Lønn per år (SEK)

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

69.900

 7.772

  9.027

240.000

89.900

27.000

 23.228

480.000

94.200

30.000

 96.909

600.000

65.100

30.000

150.535

   

  Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved ingangen av inntektsåret og som bare har pensjon.

Pensjon Bunnfradrag Skattefradrag for lønnsinntekt Endelig skatt
120.000 69.900 -  16.799
240.000 89.900 -  50.228
480.000 94.200 - 126.909
600.000 65.100 - 180.535

 

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved ingangen av inntektsåret og som har lønnsinntekt och pensjon.

Pensjon+Lønn

Grundavdrag

Skattefradrag for  lønnsinntekt

Slutlig skatt

60.000 +   60.000

69.900

11.972

  4.827

120.000 + 120.000

89.900

21.000

 29.228

240.000 + 240.000

94.200

27.000

 99.909

300.000 + 300.000

65.100

30.000

150.535

 

Eksempler på skatteberegning - 2019

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Sverige.

Beregningen gjelder for en person som:

  • bor i Sverige hele året
  • er over 18 år og ugift uten barn som han/hun forsørger (har ingen betydning i Sverige)
  • ikke betaler kirkeskatt
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter fra Sverige

Ved beregningen er det brukt den gjennomsnittlige kommunalskattesatsen på 32.19 prosent for 2019 pluss 0,253 prosent for obligatorisk begravelsesavgift

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er under 65 år ved ingangen av inntektsåret og som bare har lønnsinntekt:

Lønn per år (SEK)

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

34.500

11.030

  17.563

240.000

26.300

20.706

  49.971

480.000

13.700

30.361

122.266

600.000

13.700

30.361

180.318

 

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved ingangen av inntektsåret og som bare har lønnsinntekt:

  Lønn per år (SEK)

  Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

69.300

7.920

    9.035

240.000

81.900

27.000

  25.638

480.000

65.200

30.000

105.920

600.000

50.200

30.000

161.537

 

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved ingangen av inntektsåret og som bare har pensjon.

Pensjon

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

69.300

-

  16.955

240.000

81.900

-

  52.638

480.000

65.200

-

135.920

600.000

50.200

-

191.537

 

   Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved ingangen av inntektsåret og som har lønnsinntekt och pensjon.

Pensjon + Lønn

Grundavdrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Slutlig skatt

  60.000  +  60.000

69.300

12.000

   4.955

120.000 + 120.000

81.900

21.000

  31.638

240.000 + 240.000

65.200

27.000

108.920

300.000 + 300.000

50.200

30.000

161.537

    Du kan ha andre fradrag som påvirker beregningen av skatten.

    Du kan selv beregne din skatt på Skatteverkets nettsted: Skatteberegning.