Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Eksempler på skatteberegning för inntektsåren 2019 og 2018

Eksempler på skatteberegning - 2019

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Sverige.

Beregningen gjelder for en person som:

Ved beregningen er det brukt den gjennomsnittlige kommunalskattesatsen på 32.19 prosent for 2019 pluss 0,253 prosent for obligatorisk begravelsesavgift

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er under 65 år ved utgangen av inntektsåret og som bare har lønnsinntekt:

Lønn per år (SEK)

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

34.500

11.030

  17.563

240.000

26.300

20.706

  49.971

480.000

13.700

30.361

122.266

600.000

13.700

30.361

180.318

 

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved utgangen av inntektsåret og som bare har lønnsinntekt:

  Lønn per år (SEK)

  Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

69.300

7.920

    9.035

240.000

81.900

27.000

  25.638

480.000

65.200

30.000

105.920

600.000

50.200

30.000

161.537

 

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved utgangen av inntektsåret og som bare har pensjon.

Pensjon

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

69.300

-

  16.955

240.000

81.900

-

  52.638

480.000

65.200

-

135.920

600.000

50.200

-

191.537

 

   Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved utgangen av inntektsåret og som bare har pensjon.

Pensjon + Lønn

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

  60.000  +  60.000

69.300

12.000

   4.955

120.000 + 120.000

81.900

21.000

  31.638

240.000 + 240.000

65.200

27.000

108.920

300.000 + 300.000

50.200

30.000

161.537

    Du kan ha andre fradrag som påvirker beregningen av skatten.

    Du kan selv beregne din skatt på Skatteverkets nettsted: Skatteberegning.

 

Eksempler på skatteberegning - 2018

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Sverige.

Beregningen gjelder for en person som:

Ved beregningen er det brukt den gjennomsnittlige kommunalskattesatsen på 32.12 prosent for 2018 pluss 0,246 prosent for obligatorisk begravelsesavgift

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er under 65 år ved utgangen av inntektsåret og som bare har lønnsinntekt:

Lønn per år (SEK)

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

34.300

10.663

  17.070

240.000

25.200

18.842

  50.670

480.000

13.400

27.190

126.070

600.000

13.400

27.190

188.904

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved utgangen av inntektsåret og som bare har lønnsinntekt:

Lønn per år (SEK)

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

67.900

  8.334

   8.526

240.000

73.900

27.000

  26.752

480.000

40.300

30.000

112.295

600.000

32.600

30.000

176.041

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved utgangen av inntektsåret og som bare har pensjon.

Pensjon

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

67.900

-

  16.860

240.000

73.900

-

  53.752

480.000

40.300

-

142.295

600.000

32.600

-

206.041

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved utgangen av inntektsåret og som har både lønn og pensjon.

Pensjon+Lønn

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

60.000 + 60.000

67.900

12.000

  4.860

120.000 + 120.000

73.900

21.000

 32.759

240.000 + 240.000

40.300

27.000

115.312

300.000 + 300.000

32.600

30.000

176.063

Du kan ha andre fradrag som påvirker beregningen av skatten.

Du kan selv beregne din skatt på Skatteverkets nettsted: Skatteberegning.

 

Meny
 
Logo