Bor du i et annet nordisk land og arbeider om bord på et skip som er registrert i Sverige og som går i internasjonal fart?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og arbeider om bord på skip som er registrert i Sverige og som går i internasjonal fart. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av slik inntekt.

Internasjonal fart

Med internasjonal fart menes her transport med skip, unntatt når skipet går bare mellom steder i ett nordisk land.

Skattlegging i Sverige

Er du begrenset skattepliktig i Sverige, skal du betale særskilt inntektsskatt for personer bosatt i utlandet (SINK) med 15 prosent av din lønn for arbeid om bord på et svensk skip. Et skip som er registrert i et annet land, men befraktes på bareboat basis av et svensk rederi, likestilles med et svenskregistrert skip. Du trenger ikke å levere skattemelding i Sverige

Det er også mulig selv å velge å bli skattlagt etter vanlige inntektsskatteregler, og da får du rett til fradrag for dine kostnader. Det er dog visse vilkår som må være oppfylt, for at du skal få f.eks. "grundavdrag" (personfradrag) i Sverige. Det er bare om du selv velger å bli skattlagt etter vanlige regler, at du må levere skattemelding.

Du finner informasjon om skattleggingen av inntekt opptjent om bord på et svenskregistrert skip som har oppdrag på dansk eller norsk kontinentalsokkel under rubrikken "Bor du i et annet nordisk land og arbeider på dansk kontinentalsokkel?" eller "Bor du i et annet nordisk land og arbeider på norsk kontinentalsokkel?".

Skattlegging i bostedslandet

Inntekt opptjent om bord i et svensk skip i internasjonal fart kan også være skattepliktig i ditt bostedsland. Om du skattlegges både i Sverige og i det landet der du bor, er det bostedslandet som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet. Du må derfor alltid oppgi din utenlandske inntekt i skattemeldingen i bostedslandet.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor eller Försäkringskassan i Sverige for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |