Bor du i Sverige og arbeider om bord på et skip som er registrert i et annet nordisk land og som går i internasjonal fart?

Dette gjelder deg som er bosatt i Sverige og arbeider om bord på skip som er registrert i et annet nordisk land og som går i internasjonal fart. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av slik inntekt.

Internasjonal fart

Med internasjonal fart menes her transport med skip, unntatt når skipet går bare mellom steder i ett nordisk land.

Skattlegging i et annet nordisk land

Lønnen kan skattlegges i det nordiske landet der skipet er registrert.

Når du arbeider ombord på et skip som befraktes på såkalt bareboat basis av et rederi i et annet nordisk land, kan lønnen skattlegges i det landet der rederiet er hjemmehørende.

Skattlegging i Sverige

Du betaler ikke skatt i Sverige av inntekten og den påvirker heller ikke skattleggingen av dine andre inntekter.

Du finner informasjon om skattlegging av inntekt opptjent om bord på skip som har oppdrag på dansk eller norsk kontinentalsokkel under rubrikken "Bor du i Sverige og arbeider på dansk eller norsk kontinentalsokkel?".

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med Försäkringskassan eller trygdemyndighetene i det landet der skipet er registrert, for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |