Bor du i et annet nordisk land og får trygdeytelser fra Sverige?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som får trygdeytelser fra Sverige. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av de svenske trygdeytelsene. Får du pensjon fra Sverige, se pensjon.

Eksempel på trygdeytelser som utbetales fra Sverige:

Sykepenger, foreldrepenger og dagpenger ved arbeidsløshet.

Skattlegging i Sverige

Du skal betale skatt i Sverige av den svenske trygdeytelsen. Hvilken skatt du skal betale er avhengig av om du er skattemessig bosatt i Sverige eller begrenset skattepliktig.

Personer som er skattemessig bosatt i Sverige

Har du flyttet fra Sverige, og du fortsatt har vesentlig tilknytning til Sverige eller du er i Sverige så mye at du anses skattemessig bosatt i Sverige, er du fullt skattepliktig. Da betaler du skatt på dine trygdeytelser etter vanlige regler og du skal levere skattemelding i Sverige.

Personer med begrenset skatteplikt

Er du begrenset skattepliktig, betaler du særskilt inntektsskatt for personer bosatt i utlandet (SINK) av dine trygdeytelser. Det er en endelig skatt på 25 prosent. Den som utbetaler ytelsen, f.eks. den svenske Försäkringskassan, trekker skatt før ytelsen blir utbetalt. Du trenger ikke å levere skattemelding for dine trygdeytelser. Du søker om SINK hos skattekontoret. Har du ikke et svensk samordningsnummer eller personnummer, får du et samordningsnummer i forbindelsen med vedtaket om SINK-skatt.

Skattlegging i bostedslandet

Trygdeytelsene kan også være skattepliktige i ditt bostedsland. Om du blir skattlagt både i Sverige og i det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet. Du må derfor alltid oppgi din utenlandske inntekt i skattemeldingen i bostedslandet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |