Bor du i Sverige og får trygdeytelser fra et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Sverige og som får trygdeytelser fra et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av dine trygdeytelser. Mottar du pensjon fra et annet nordisk land, se pensjon.

Skattlegging i utbetalingslandet

Trygdeytelser som utbetales fra andre nordiske land, kan være skattepliktige der.

Skattlegging i Sverige

Du skattlegges for trygdeytelsen i Sverige. Er du blitt skattlagt i utbetalingslandet, kan du få fradrag i den svenske skatten for den skatten du har betalt i utlandet (kreditfradrag).

Særskilte overgangsregler

Trygdeytelser og pensjon fra et annet nordisk land er skattefrie i Sverige om du

  • den 4. april 2008 fikk utbetalt en sosial trygdeytelse eller en pensjon fra et annet nordisk land
  • var bosatt i Sverige den 4. april 2008
  • fortsatt bor i Sverige og har bodd her uten avbrudd siden 4. april 2008.

Har du flyttet til Sverige etter den 4. april 2008, uavhengig av om har bodd i Sverige tidligere, er du skattepliktig for din trygdeytelse etter vanlige svenske regler.

Innbetaling av skatt

Om du skal betale skatt i Sverige på trygdeytelser som du mottar fra et annet nordisk land, kommer utbetaleren ikke til å trekke svensk skatt av ytelsene. Du må derfor søke om særskilt A-skatt på skattekontoret og selv innbetale forskudd på skatt. Ved behandlingen av søknaden tar skattekontoret hensyn til om betaler skatt på trygdeytelsen i det andre landet og at du har rett til kreditfradrag for den skatten i Sverige. 

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |