Bor du i Sverige og skal arbeide som selvstendig næringsdrivende i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som er bosatt i Sverige og som skal arbeide i et annet nordisk land som selvstendig næringsdrivende. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av denne inntekten.

Inntektsskatt i Sverige

Du skal oppgi resultatet av hele din næringsvirksomhet og betale inntektsskatt i Sverige etter svenske regler når du er bosatt i Sverige. Det betyr at også den del av virksomheten som drives i et annet nordisk land skal oppgis i din svenske næringsoppgave.

Om du skal betale inntektsskatt i det andre landet også, har du rett til å kreve at den skatten som du har betalt der, trekkes fra den skatten som du skal betale i Sverige, såkalt kredit for utenlandsk skatt.

Blir du skattlagt i det andre landet også?

Du skattlegges bare for næringsvirksomhet i et annet nordisk land om du har et fast driftssted der. Bare den del av inntektene/kostnadene som kan henføres til det faste driftsstedet kan skattlegges der. Skattleggingen i det andre landet skjer i henhold til det landets interne regler.

Er du f.eks. lege, revisor, ingeniør eller konsulent (s.k. fritt yrke), kan du også bli skattepliktig i arbeidslandet om du oppholder deg der i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Dette gjelder selv om du ikke har noe fast driftssted.

En definisjon av begrepet fast driftssted finnes under "Generell informasjon/Fast driftssted".

For å få mer informasjon om skattleggingen mv. i det andre landet, klikk på aktuelt land nederst på denne siden.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med "Försäkringskassan" i Sverige (www.forsakringskassan.se) eller trygdemyndighetene i det landet der du arbeider, for mer informasjon.

Merverdiavgift

Om du driver selvstendig næringsvirksomhet i et annet nordisk land, skal du registrere deg i merverdiavgiftsmanntallet i det andre landet etter dette landets regler. For å få mer informasjon om reglene om merverdiavgift i det andre landet, klikk på aktuelt land nederst på denne siden.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |