Bor du i annet nordisk land og har renteinntekter/ rentekostnader i Sverige?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og har renteinntekter fra Sverige eller betaler renter på et lån i Sverige. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av disse inntekter/kostnader.

Renteinntekter

Får du renteinntekter fra en bankkonto, fordringer mv. i Sverige og er bosatt i et annet nordisk land, skjer det ingen skattlegging i Sverige.

Hvis det feilaktig er trukket skatt i Sverige, kan du kreve å få tilbakebetalt den skatt som er trukket. Ta kontakt med Skatteverket eller din svenske bank for mer informasjon.

Rentekostnader

Rentekostnader er fradragsberettiget i Sverige når du er fullt skattepliktig i Sverige. Er du begrenset skattepliktig, kan du bare få fradrag for rentekostnader når visse vilkår er oppfylt. Har du lønn eller pensjon som blir skattlagt i Sverige, får du bare fradrag om du velger å bli skattlagt etter de vanlige reglene i stedet for å betale en endelig kildeskatt (så kalt SINK). Blir du skattlagt for inntekt av næringsvirksomhet i Sverige, skattlegges du alltid etter vanlige svenske regler.

De øvrige betingelsene for å fradrag er at

  • du er bosatt i en EU/EØS-stat og at du har betalt rentene mens du har vært bosatt der
  • du kan dokumentere at det ikke har vært mulig å få fradrag for rentene i det landet der du bor
  • du er skattepliktig i Sverige for minst 90 prosent av dine samlede inntekter av lønn, pensjon og næringsvirksomhet

Er du begrenset skattepliktig uten at du er skattepliktig i Sverige for minst 90 prosent av dine inntekter av lønn, pensjon og næringsvirksomhet, kan du få fradrag for renter på lån til en bolig i Sverige når du blir skattlagt for inntekter fra boligen. Har du inntekter fra utleie av boligen, får du fradrag for renter i den perioden som boligen har vært leid ut, f.eks. fire måneder i et inntektsår. Selger du boligen, får du fradrag for de rentene som du har betalt i det inntektsåret som du selger boligen.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |