Bor du i Sverige og har renteinntekter/rentekostnader i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som er bosatt i Sverige og har renteinntekter fra et annet nordisk land eller betaler renter på et lån i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av disse inntekter/kostnader.

Renteinntekter

Får du renteinntekter fra bankkonti, fordringer mv. i et annet nordisk land, er disse renteinntektene bare skattepliktige i Sverige. Det skal ikke skje noen skattlegging av renteinntektene i det andre nordiske landet.

Er det feilaktig trukket skatt i det andre nordiske landet, kan du kreve å få tilbakebetalt den skatt som er trukket. Ta kontakt med skattemyndighetene eller banken i det andre nordiske landet for mer informasjon.

Renteinntekter skattlegges som kapitalinntekt og skatten er 30 pst.

Rentekostnader

Rentekostnader er fradragsberettigede i Sverige i inntekt av kapital når du bor i Sverige. Dette gjelder også renter på utenlandske lån.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |