Bor du i et annet nordisk land og får pensjon fra Sverige?

Denne informasjonen gjelder for deg som er bosatt i et annet nordisk land og får pensjon fra Sverige. Den behandler bare skattlegging av din pensjonsinntekt.

Skatt i Sverige

Du skal betale skatt i Sverige av den svenske pensjonen. Dette gjelder uansett om du får din pensjon på grunn av tidligere ansettelse hos en offentlig eller en privat arbeidsgiver. Det har ingen betydning om du får pensjonen utbetalt fra Försäkringskassan i Sverige eller fra en annen utbetaler i Sverige.

Hvor mye skatt du skal betale, kommer an på om du har full eller begrenset skatteplikt.

Full skatteplikt
Har du flyttet fra Sverige og fremdeles har vesentlig tilknytning til Sverige eller er i Sverige så mye at du anses å ha langvarig opphold i Sverige, er du fullt skattepliktig. Da betaler du skatt av pensjonen i henhold til vanlige regler. Du skal levere skattemelding i Sverige.

Begrenset skatteplikt
Er du begrenset skattepliktig, betaler du særskilt inntektsskatt for utenlandsbosatte (SINK) av din pensjon. Dette er en skatt på 25 prosent, og du trenger ikke å levere skattemelding for din pensjonsinntekt. Den som utbetaler pensjonen i Sverige, trekker forskuddsskatt før pensjonen utbetales til deg. Får du "allmän pension" fra sosialforsikringen, er en del av pensjonen skattefri. I 2021 er det skattefrie beløpet SEK 3 054 per måned (2020: SEK 3 035). Du kan søke om SINK hos Skatteverket. Hvis du ikke har et svensk samordningsnummer eller personnummer, får du et samordningsnummer i forbindelse med beslutningen om SINK-skatt.

Skattlegging i bostedslandet

Pensjonen kan også være skattepliktig i ditt bostedsland. Skattlegges du både i Sverige og i det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at pensjonen ikke blir dobbeltbeskattet. Du skal derfor alltid oppgi din utenlandske inntekt i skattemeldingen i ditt bostedsland.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |