Bor du i Sverige og får pensjon fra et annet nordisk land?

Denne informasjonen gjelder for deg som er bosatt i Sverige og får pensjon fra et annet nordisk land. Den behandler bare skattleggingen av din pensjonsinntekt.

Får du andre trygdeytelser enn pensjon fra et annet nordisk land, se Trygdeytelser.

Skattlegging i Sverige

Pensjoner som betales ut i et annet nordisk land, skattlegges der. Du skattlegges også for pensjonen i Sverige, men du kan kreve et fradrag i den svenske skatten (kreditfradrag) for den skatten du har betalt på pensjonen i utbetalingslandet. Fradraget er begrenset til den svenske skatten på den utenlandske pensjonen. Får du annen nordisk pensjon enn pensjon etter utbetalingslandets trygdelovgivning, kan den være skattefri i Sverige. Det kan f.eks. ha sammenheng med at pensjonen etter svenske regler anses som en kaptialforsikring og at utbetalingene derfor er skattefrie.

Særskilte overgangsregler

Pensjon og trygdeytelser (f.eks. sykepenger) fra et annet nordisk land er skattefrie i Sverige om du

  • den 4. april 2008 fikk utbetalt en pensjon eller en sosial trygdeytelse fra et annet nordisk land
  • var bosatt i Sverige den 4. april 2008
  • fortsatt bor i Sverige og har bodd her uten avbrudd siden 4. april 2008.

Har du flyttet til Sverige etter den 4. spril 2008, uavhengig av om har bodd i Sverige tidligere, er du skattepliktig for pensjonen etter vanlige svenske regler.

Innbetaling av skatt

Om du skal betale skatt i Sverige av din nordiske pensjon, trekker pensjonsutbetaleren ikke svensk skatt på din pensjon. Har du også svensk pensjon, kan du selv be den svenske pensjonsutbetaleren om å øke skattetrekket slik at det også dekker skatten på den nordiske pensjonen. Du kan også sende en søknad til Skatteverket om en ny skatteberegning der Skatteverket regner ut hvor mye skatt som skal trekkes. Har du ingen svensk pensjonsutbetaler, skal du søke om særskilt A-skatt hos Skatteverket og betale forskuddsskatten gjennom egne innbetalinger. Ved behandlingen av de forskjellige søknadene tar Skatteverket hensyn til om du betaler skatt på pensjonen i den andre landet og at du har rett til fradrag for den utenlandske skatten i Sverige. Du får bare fradrag for skatt som du har betalt i det andre landet på den pensjonen som er skattepliktig i Sverige.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |