Bor du i Sverige og arbeider som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som er bosatt i Sverige og arbeider i et annet nordisk land som artist eller idrettsutøver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av arbeidsinntekten.

Skattlegging i arbeidslandet

Arbeider du som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land, kan den inntekten du får for arbeidet vanligvis skattlegges i det landet.

Hvis inntekten går til et "artistselskap" er det selskapet og ikke du som kan bli skattlagt for inntekten i arbeidslandet. Du blir i dette tilfelle skattlagt etter de vanlige regler for lønn og utbytte i Sverige.

Skattlegging i Sverige

Du skal også skattlegges for inntekten i Sverige. Er inntekten også skattlagt i arbeidslandet, unngås dobbeltbeskatning ved at du i Sverige krever et fradrag i skatt for den skatt som du har betalt i det andre landet. Fradraget i skatt gis høyst med et beløp som tilsvarer den svenske skatten på den inntekten som du har fått som artist/idrettsutøver i det andre nordiske landet. Er det et selskap som har fått inntekten og blitt skattlagt i det andre landet, er det selskapet som kan kreve inntektsfradrag/fradrag i skatt for den utenlandske skatten.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |