Skattstigar - 2021

Einstaklingar með ótakmarkaða skattskyldu

Launatekjur

Ef þú ert með ótakmarkaða skattskyldu allt árið máttu draga frá tekjunum (vinnulaunum og rekstrartekjum) s.k.grunnfrádrátt sem er á bilinu 14 000 - 36 700 SEK. Ef þú ert eldri en 65 ára færð þú í staðinn grunnfrádrátt á bilinu frá SEK 14 000 og SEK 110 600.

Eftir að heimilaður grunnfrádráttur hefur verið dreginn af, greiðir þú útsvar af tekjunum samkvæmt útsvarsprósentunni í þínu sveitarfélagi (u.þ.b. 29 - 35 %), kirkjuskatt og útfarargjald (u.þ.b. 1 - 2%) og stighækkandi tekjuskatt. Tekjuskatturinn er 20% af þeim hluta teknanna sem er umfram SEK 523 200 (2020: SEK 509 300).

Fjármagnstekjuskattur

Hagnaður af hlutabréfum o.fl., vaxtatekjum og arði er skattlagður sem fjármagnstekjur og er skattprósentan 30%.
Ef þú leigir út einkabústað þinn eða selur fasteign eða búseturétt sem er einkabústaður þinn, eru tekjurnar eða hagnaðurinn einnig skattlagður sem fjármagnstekjur. Við útleigu eru allar nettótekjurnar lagðar til grundvallar skattlagningu á meðan við sölu er stuðst við 22/30 af ágóðanum. Reiknaður skattur er 30 prósent upphæðinni.
.
Ef þú ert með neikvæðar fjármagnstekjur vegna þess að frádráttur þinn er hærri en tekjurnar, lækkar skatturinn sjálfkrafa í formi skattaafsláttar þegar endanlegur skattur er reiknaður. Skattaafslátturinn er 30% af tapinu til og með SEK 100.000. Sé tapið hærra, færð þú skattaafslátt upp á 21% af þeim hluta tapsins sem er umfram SEK 100.000.

Fasteignagjöld til sveitarfélagsins

Þú greiðir fasteignagjöld til sveitarfélagsins ef þú átt hús í Svíþjóð. Fasteignagjaldið er 0,75% af fasteignamati þó að hámarki SEK 8 524 á ári. Fasteignagjöld til sveitarfélaga eru greidd fyrir allt almanaksárið af þeim sem skráður er eigandi eignanna í ársbyrjun. Af einkahúsnæði erlendis eru ekki greidd fasteignagjöld.

 

Einstaklingar með takmarkaða skattskyldu

Sérstakur tekjuskattur fyrir þá sem eru búsettir erlendis (SINK)

Af launatekjum er greiddur 25 % SINK-skattur. SINK-skattur farmanna er 15%.

Sérstakur tekjuskattur lista-, íþróttamanna o.fl. sem eru búsettir erlendis (A-SINK)

Af þóknunum lista-, íþróttamanna o.fl. er greiddur 15% A-SINK-skattur.

Launatekjur

Af tekjum af rekstri greiðir þú 25% útsvar og stighækkandi tekjuskatt til ríkisins. Tekjuskatturinn er 20% af þeim hluta teknanna sem er umfram SEK 523 200 (2020: SEK 509 300 SEK).

Ef þú kýst að láta skattleggja vinnutekjur þínar samkvæmt venjulegum reglum í stað SINK greiðir þú sama skatt og vegna reksturs en útsvarsprósentan er þá 32,27 % í stað 25%.

Fjármagnstekjur

Ef þú leigir út einkabústað þinn eða selur fasteign eða búseturétt eru tekjurnar eða hagnaðurinn skattlagður sem fjármagnstekjur. Fjármagnstekjuskattur er 30%.Við útleigu eru allar nettótekjurnar lagðar til grundvallar skattlagningu á meðan við sölu er stuðst við 22/30 af ágóðanum. Reiknaður skattur er 30 prósent upphæðinni.

Ef tap er á fjármagnsliðum lækkar skatturinn sjálfkrafa þegar endanleg álagning er reiknuð út. Lækkunin nemur 30% af tapinu upp að SEK 100 000. Ef tapið er meira nemur lækkunin 21% af þeim hluta sem er umfram SEK 100 000.

Fasteignaskattur

Fasteignaskattur til ríkisins er ekki lagður á í Svíþjóð eftir 1. janúar 2008. Í staðinn innheimtir sveitarfélagið 0,75% af fasteignamati af  fasteignum, að hámarki SEK 8 524 á ári. Sveitarfélagið leggur ekki gjald á húseignir eða búseturétt í íbúðum, sem staðsettar eru erlendis.