Býrð þú í Svíþjóð og vinnur á dönsku eða norsku landgrunni?

Þessar upplýsingar eiga við þig sem ert búsettur í Svíþjóð og færð laun frá launagreiðanda sem er með starfsemi á dönsku eða norsku landgrunni. Upplýsingarnar varða aðeins skattlagningu af tekjum sem aflað er á dönsku eða norsku landgrunni.

Skattlagning í Danmörku eða Noregi

Þú ert skattlagður í Danmörku eða Noregi ef þú vinnur á dönsku eða norsku landgrunni lengur en 30 daga á 12 mánaða tímabili og ef vinnuveitandi þinn stundar starfsemi í tengslum við undirbúningskönnun, rannsóknir eða hagnýtingu kolvetnisauðlinda. Þetta á einnig við um laun vegna vinnu á skipi sem notað er við starfsemi í tengslum við undirbúningskönnun, rannsóknir eða hagnýtingu kolvetnisauðlinda á  dönsku eða norsku landgrunni.

30-daga reglan á ekki við þegar þú starfar um borð í skipi sem nýtt er til flutninga á mannafla eða búnaði, eða um borð í dráttarbát, birgðaskipi eða öðrum aðstoðarskipum og sá sem notar skipið er búsettur í einhverju Norðurlandanna. Í slíkum tilvikum eru launin skattskyld í því norræna landi sem sá sem notar skipið er búsettur.  Ef sá sem notar skipið er búsettur í landi utan Norðurlandanna, gildir 30-daga reglan.

Skattlagning í Svíþjóð

Þú ert skattskyldur í Svíþjóð ef vinnutíminn á norsku eða dönsku landgrunni nær ekki 30 dögum á 12 mánaða  tímabili, en annars skattleggst þú eingöngu í Noregi ef þú vinnur á norsku landgrunni og eingöngu í Danmörku ef þú vinnur á dönsku landgrunni. Sama gildir ef þú vinnur umborð í skipi sem er stundar starfsemi í tengslum við undirbúningskönnun, rannsóknum eða hagnýtingu kolvetnisauðlinda á dönsku eða norsku landgrunni.

Þegar þú aftur á móti starfar um borð í norrænu skipi sem nýtt er til flutninga á mannafla eða búnaði eða um borð í dráttarbát, birgðarskipi eða öðrum aðstoðarskipum ert þú skattlagður í Svíþjóð af launatekjunum. Þegar þú ert skattlagður í Svíþjóð átt þú rétt á sjómannaafslætti og skattalækkun fyrir sjómenn ef þú ert ráðinn til starfa um borð í flutningaskipi sem siglir undir EES-fána, til dæmis norsku aðstoðarskipi (supplyfartøy).  Ef þú hefur verið skattlagður í vinnulandinu, getur þú fengið lækkun á sænska skattinum með frádrætti sem nemur skattinum sem greiddur var erlendis.

Almannatryggingar

Það eru í gildi sérstakar reglur sem kveða á um hvar þú skulir vera tryggður. Þú þarft að hafa samband við Försäkringskassan eða tryggingastofnun í vinnulandinu til að fá nánari upplýsingar

 

Veldu hitt landi hr:   Danmörk | Ísland | Noregur | Finnland |