Býrð þú í  einu Norðurlandanna en starfar i Svíþjóð?

Eftirfarandi á við þig sem ert búsettur í öðru norrænu landi og vinnur í Svíþjóð fyrir einkaaðila. Upplýsingarnar varða eingöngu skattlagningu launatekna þinna.

Upplýsingarnar eiga ekki við þig sem vinnur hjá opinberum aðila, vinnur sem sjómaður, vinnur um borð í flugvél eða hefur tekjur sem lista- eða íþróttamaður.

Vinnuveitandi þinn er frá Svíþjóð

Þú átt að greiða skatt af launatekjum þínum í Svíþjóð. Ákveðnar undantekningar eru á þessari reglu, sjá hér að neðan undir fyrirsögninni „sérreglur“.

Hvaða skatt þú átt að greiða veltur á því hvort þú ert með ótakmarkaða eða takmarkaða skattskyldu í Svíþjóð, sjá „skattstigar“. Til að sjá dæmi um svennska skatta fyrir þá sem eru með ótakmarkaða skattskyldu, sjá „Dæmi um skattútreikning“.

Vinnuveitandi þinn er frá öðru landi en Svíþjóð

Þú átt að greiða skatt af launatekjunum í Svíþjóð ef eitt eða fleiri af eftirtöldum skilyrðum eru uppfyllt:

• þú dvelur lengur en 183 daga í Svíþjóð á 12 mánaða tímabili

• vinnuveitandi þinn er með fasta starfsstöð í Svíþjóð

• þú ert útleigður til vinnu í Svíþjóð. Þú telst ekki vera leigður út ef þú starfar ekki lengur en í 15 daga í röð í Svíþjóð og ef heildarfjöldi vinnudaga í Svíþjóð fer ekki yfir 45 daga á almanaksárinu.

Þú átt að greiða skatt í heimalandinu ef engin af ofannefndum skilyrðum eru uppfyllt. Ákveðnar undantekningar eru á þessari reglu, sjá hér að neðan undir fyrirsögninni „sérreglur“.

Sérreglur

Reglur fyrir landamærabúa

Ef þú býrð í norsku eða finnsku sveitarfélagi sem liggur að landamærum Svíþjóðar og vinnur í sænsku sveitarfélagi sem liggur að landamærum þess lands sem þú býrð í, eiga reglur fyrir landamærabúa við um þig.

Reglur fyrir landamærabúa fela í sér að þú greiðir skatt af launatekjum þínum í því landi sem þú býrð í. Forsendan er að þú alla jafna dveljir á lögheimili þínu í heimalandinu minnst tvo daga í viku með einnar nætur dvöl.

Nýja Svínasundsbrúin / samgöngur yfir Eyrarsund

Ef þú býrð í Noregi og starfar við viðhald og rekstur nýju Svínasundsbrúarinnar greiðir þú eingöngu skatt af launatekjunum í Noregi , jafnvel þó vinnan fari fram í Svíþjóð.

Ef þú býrð í Danmörku og starfar við viðhald og rekstur samgangna yfir Eyrarsund greiðir þú eingöngu skatt af launatekjunum í Danmörku, jafnvel þó vinnan fari fram í Svíþjóð.

Samningur milli Svíþjóðar og Danmerkur um tiltekin skattamál

Ef þú býrð í Danmörku og vinnur að stærstum hluta í Svíþjóð þá er í gildi samningur milli Svíþjóðar og Danmerkur sem tekur á tilteknum skattamálum.

Skattlagning í Svíþjóð vegna vinnu sem fer fram í Danmörku eða einhverju öðru landi

Þú átt að greiða skatt í Svíþjóð af launum vegna vinnu sem fer fram í Danmörku eða einhverju öðru landi ef öll eftirtalin skilyrði eru uppfyllt:

• þú vinnur minnst helming vinnutíma þíns í Svíþjóð á hverju þriggja mánaða tímabili fyrir sænskan vinnuveitanda eða vinnuveitanda með fasta starfsstöð í Svíþjóð og vinna þín í Svíþjóð fer fram á hinni föstu starfsstöð

 • vinnan fer fram á heimili þínu í Danmörku, á vinnuferðum eða í öðru tímabundnu starfi

• Þegar þú vinnur í einhverju öðru landi verður vinnan að vera vinnuferðir eða önnur tímabundin störf

Önnur mál sem fjallað er um í samningnum eru frádrættir vegna kostaðar af ferðum yfir Eyrarsundsbrúnna og frádrættir vegna greiðslna í lífeyrissjóði.

Vinna um borð í lest sem gengur milli Svíþjóðar og Danmerkur

Ef þú býrð í Danmörku og vinnur um borð í lest sem aðeins gengur milli Danmerkur og Svíþjóðar átt þú að greiða skatt í Danmörku.

Sé vinnuveitandi þinn sænskur átt þú einnig að greiða skatt í Svíþjóð af sömu tekjum. Þú þarft líka að gera grein fyrir sænsku tekjunum í Danmörku. Ef þú greiðir skatt í báðum löndunum er það Danmörk sem á að taka tillit til þess skatts sem þú hefur greitt í Svíþjóð.

Stjórnarlaun

Þú átt að greiða skatt í Svíþjóð ef þú býrð í öðru norrænu landi og færð greiðslu vegna stjórnarvinnu (stjórnarlaun) í sænsku félagi. Þarna skiptir ekki máli hvar vinnan fór fram. Tekjurnar geta einnig verið skattskyldar í heimalandi þínu.

Þú átt alltaf að gefa upp erlendar tekjur á skattframtali þínu í heimalandinu. Greiðir þú skatt í báðum löndunum er það heimalandið sem á að taka tillit til þess skatts sem þú greiddir í Svíþjóð.

Almannatryggingar

Það eru sérstakar reglur sem segja til um hvar þú átt að vera tryggður. Þú þarft að hafa samband við tryggingastofnun í heimalandinu eða Försäkringskassan í Svíþjóð til að fá nánari upplýsingar.

Veldu hitt landi hr:   Danmörk | Ísland | Noregur | Finnland |