Årsopgørelse (skattebesked)/skattekonto

Skattekonto

Enhver, som skal betale nogen form for skat eller afgift, får tildelt en skattekonto hos skattevæsenet. Denne konto omfatter stort set alle skatter og afgifter, som skattevæsenet tager sig af.  

Af skattekontoen fremgår dine skatteindbetalinger, din forskudsskat i henhold til kontroloplysninger og din slutskat i henhold til årsopgørelsen m.m. Som privatperson kommer du for det meste kun i kontakt med skattekontoen en gang om året i forbindelse med den endelige skatteopgørelse. Uanset, om det er din arbejdsgiver eller dig selv, der betaler skatten, skal den skat, som indbetales i løbet af året, så vidt muligt stemme overens med din slutskat.

Årsopgørelse

Når din selvangivelse er kontrolleret, udregnes din slutskat. Resultatet af beregningen fremgår af din årsopgørelse. 

Årsopgørelsen udsendes ikke samtidigt til alle. Der udsendes årsopgørelser i hhv. juni, august, september og december. Hvis du bor i udlandet, vil du få din årsopgørelse i december. Også hvis du skal opgive erhvervsmæssig virksomhed. selskabsdeltager/ leder i en virksomhed med få ansatte, vil du i de fleste tilfælde få årsopgørelsen i december.

For lidt indbetalt skat

Hvis slutskatten er højere end den skat, som er indbetalt i løbet af året (af din arbejdsgiver eller dig selv), skal du indbetale det skyldige beløb. Renten på restskatten beregnes dag for dag. Du har ca. 90 dage til at betale fra den dato, som fremgår af årsopgørelsen.

Hvis du regner med, at restskatten ikke vil overstige maks. 30.000 SEK, slipper du for at betale renter, hvis du indbetaler denne del, så det er bogført på Skatteverkets plus- eller bankgirokonto inden den 3. maj i året efter indkomståret. Hvis du regner med, at underskuddet på skattekontoen vil overstige 30.000 SEK, skal du indbetale den overskydende del, så det er bogført på Skatteverkets plus- eller bankgirokonto senest den 12. februar i året efter indkomståret. Du slipper så for at betale renter af denne del.

For meget indbetalt skat

Har du betalt for meget i skat, får du penge tilbage, hvis kontoudtoget, som du modtager sammen med årsopgørelsen, viser et overskud på mindst 100 SEK. Hvis den for meget indbetalte skat er under 100 SEK, bliver beløbet stående på din skattekonto.

Hvis du har oplyst en bank- eller en plusgirokonto til skattevæsenet, sættes pengene ind på denne konto. I modsat fald får du tilsendt en postanvisning på beløbet. Hvis du får skat tilbage på en postanvisning, er det vigtigt, at du opgiver den rigtige adresse til Skatteverket, for at den overskydende skat kan sendes til dig.