Hemvist enligt det nordiska skatteavtalet

Om du arbetar eller uppehller dig i ett annat nordiskt land under en viss tid blir du skattemssigt bosatt och obegrnsat skattskyldig i detta land enligt detta lands interna regler. Samtidigt kan du fortsatt vara skattemssigt bosatt och obegrnsat skattskyldig i det land dr du bor eller som du har flyttat ifrn. Om du r obegrnsat skattskyldig i tv lnder r du som utgngspunkt skattskyldig i bda lnderna fr samma inkomster och tillgngar. I dessa fall r det viktigt att avgra i vilket land du ska anses bosatt enligt bestmmelserna i det nordiska skatteavtalet.

Var du anses bosatt enligt skatteavtalet har betydelse fr vilket land som kan beskatta inkomster och tillgngar. Du blir fullt skattepliktig i det land dr du anses bosatt enligt skatteavtalet. Det andra landet kan bara beskatta vissa inkomster. Det r reglerna i skatteavtalet som bestmmer vilka inkomster som ska beskattas i kllstaten/arbetsstaten. Nr en inkomst kan beskattas i bde kllstaten/arbetsstaten och hemviststaten, r det hemviststaten som ska undanrja den dubbelbeskattning som uppstr.

Enligt bestmmelserna i skatteavtalet ska du anses bosatt i det land dr du har en bostad som stadigvarande str till ditt frfogande. Det har ingen betydelse om du ger bostaden eller om du hyr den. Har du en bostad som stadigvarande str till ditt frfogande i bda lnderna, ska du anses bosatt i det land dr dina personliga och ekonomiska intressen r starkast (centrum fr levnadsintressena). Med personliga och ekonomiska intressen menas t.ex. familj (make/maka och hemmavarande barn under 18 r) och vriga sociala kontakter samt arbete och andra ekonomiska intressen. Om inte heller detta ger ngot klart svar ska du anses bosatt i det land dr du vanligtvis uppehller dig.